Skolen, kommunen og mange voksne har sviktet unge i Drangedal som har blitt mobbet, skriver artikkelforfatteren.
Skolen, kommunen og mange voksne har sviktet unge i Drangedal som har blitt mobbet, skriver artikkelforfatteren. Foto: Fredrik Pedersen

Alle vet, men ingen gjør noe. Hvordan var det mulig?

Hva er det som skjer når en hel kommune som Drangedal og menneskene som bor der tillater slike forferdelige hendelser i den grad som disse menneskene her har opplevd av mobbing og trakassering etc.?

Alle vet, men ingen gjør noe, hvor er de voksne? Hva er det som får disse menneskene som gjør disse forferdelige tingene til å mene og tro de er overlegne alle dem som her er blitt mobbet, psykisk og/eller fysisk? Er du fra rette siden av Drangedal, eller har du det rette navnet så er det greit at en ødelegger de andre for resten av livet, for de er ikke like mye verd som deg som har et navn i bygda. Alle voksne som har sittet og sett på dette, skam dere, det er «flotte verdier» dere gir videre til barna deres når dere tillater at de hetser, plager og ødelegger andre.

Alle visste om at det skjedde og ingen gjorde/gjør noe, ingen foreldre, ingen skoleansatte, ingen politikere og ingen andre voksne, er det ingen som har hatt ryggrad nok til å gjøre noe? Og å si at dere ikke visste er løgn, stikk fingeren i jorda og kall en spade for en spade.

Foreldre sier ifra, men ingen ting blir gjort. Tenk om det var ditt barn som reiser i skogen for å ta sitt eget liv. Tenk om det var ditt barn som gråter, spyr og gruer seg til å gå på skolen hver dag. Tenk om det var ditt barn som i dag har store mén av dette. Hadde det vært av betydning for deg da? Voksne mennesker skal handle, det er vår plikt. Skal vi få oppegående gode samfunnsborgere som viser omsorg for andre må vi gjøre en jobb og ikke gi blanke, det er faktisk det som er din jobb som forelder.

Dette er en så dysfunksjonell kommune som det går an, denne kommunen hever seg over loven med sin behandling av barn i skolen og generelt. Det er vedtatt ved lov hvordan barn skal ha det, men her har det vært fritt vilt av grusomheter. Det er slike holdninger som dette som skaper grobunn for intoleranse og hat, og som i dette tilfelle her ødeleggelser av mange unge barneliv som har gått igjennom mangeårig mobbing psykisk og fysisk. Nå må denne kommunen virkelig legge seg i selene og jobbe for et bedre samfunn i bygda.

Når det gjelder rektorene på denne skolen lurer jeg på hva dere trodde jobben deres bestod i på denne skolen. Var det å se på at elever ble mobbet så de måtte gå og grue seg til hver skoledag? Var det å holde hånden over elever med rett navn i bygda, eller var det å holde hånden over deres ansatte lærere som mobbet, og over de lærere som ikke gjorde noe mot mobbing av elevene? Jeg bare spør. Dere jobber for barna og deres foreldre, ikke for de ansatte, mange rektorer er for svake og diplomatiske og eier ikke ryggrad til å gjøre det som er det riktige. Av og til må en faktisk være upopulær overfor sine ansatte når en må gjøre det som er riktig i forhold til barna og deres foreldre. Elevene og foreldrene er prisgitt at det er ansvarsfulle voksne som styrer skolen, og der skal de være trygge og ha det bra, og foreldrene skal ha visshet og trygghet om at dette er en realitet.

Gro Haugerud 

Johansen
Gro Haugerud Johansen

Noen kommenterer til den mann som kom inn på kontoret til redaktøren i Drangedalsposten og sa opp avisen: Du er nok en artig skrue du som mener skriveri i avisen om mobbing er «kvinnfolkskvip» og stempling av bygda. Stempling av bygda deres er det de som har mobbet/mobber, de voksne i bygda som ikke har gjort noe angående dette, og de som har jobbet på skolen som har klart å få til selv. Det er ikke det som blir skrevet i avisen om mobbing , det har bygda selv klart.

Når det gjelder «kvinnfolkskvipet» du sikter til burde du tatt deg tid til å lese nøye gjennom alt som kommer fram i denne saken, har du gjort det så finner du forhåpentligvis ut at dette ikke er noe «kvinnfolkskvip», når barn går ut i skogen for å ta sitt liv, eller prøver å gjøre det på andre måter, noen blir unge og uføre og ødelagt psykisk av dette for resten av livet, andre klarer fungere, men de tar det med seg hele livet. Hvis du da fortsatt mener at dette er «kvinnfolkskip» etter å ha lest alt dette, mener jeg du burde ta deg en god kopp kaffe med en pjolter ved siden av, lene deg godt tilbake og ta deg noen timer i tenkeboksen.

Når en redaktør blir kalt inn på teppet til rådmannen og blir bedt om å slutte med innsynsbegjæringer skjønner alle at her er historier å fortelle som noen ikke vil skal se dagens lys. Postjournalen er offentlig, og å bli kalt inn på teppet av en rådmann og bli bedt om dette er så lite profesjonelt og lite gjennomtenkt av en rådmann at jeg mangler ord. Sannhetenskal frem og ingen skal bli bedt om å ikke si noe eller skrive noe her, det er ikke lov, dette er et fritt land og her må det trykkes alt som kommer frem. Heier på deg redaktør Jan Magne, flott jobbet!

Så til deg som ringte inn til hallo TA som ble publisert 26.07.19 som ikke kjenner seg igjen i uttalelsene til advokat Hein Bæra, du var vel kanskje fra en av de familiene med rette navn, eller fra rett sted i Drangedal, hvis du ikke kjenner deg igjen i uttalelsene, eller kanskje du var av en av de heldige som har sluppet unna psykisk og fysisk mobbing/trakassering. Men en ting må du vite, du kan ikke undergrave så mange mennesker som advokat Hein Bæra snakker om her, det er snakk om mange titalls mennesker. Det blir noe dumt når så mange mennesker har gått gjennom dette og at du sier du ikke kjenner deg igjen i det. Det har liten betydning om du ikke kjenner deg igjen når alle disse menneskene har fått livene sine ødelagt. Det er ingen ord som kan bøte på hva voksne mennesker i skolen og i hele kommunen har gjort og ikke gjort når det gjelder disse menneskene, men det er godt for deg at du og din familie har sluppet unna dette vanviddet av galskap som har foregått her.

Til alle dere som har gått/går igjennom dette vil jeg på det dypeste beklage alt som er gjort mot dere og ønsker der alt godt livet kan gi dere. Jeg har skrevet noen ord til dere som dere må ta med dere:

Hardt og vondt, sårt og tungt er det du har måtte gå gjennom, men prøv å reis deg så godt du kan, reis deg strak opp til en dag som bare er din, ingen vonde tanker, ingen vonde minner bare en helt ny dag for deg og bare deg. Grip denne dagen for deg og bare deg, du er helt fantastisk, og aldri skal noen noe mer gjøre deg noe vondt. Si det til deg selv, kjenn styrken i disse ord når du leser dem høyt, det kjennes godt, gjør det igjen og igjen. Livet skal være godt, ta det tilbake fra dem som gjorde deg vondt. Bare du kan bestemme at ditt liv skal være noe mer enn det dem som har gjort deg vondt har gjort det til.

Ønsker dere alt godt resten av deres liv!

Gro Haugerud Johansen