IKKE ENKELT: Navneutvalget i Skien vil hedre Tor Åge Bringsværd med et gatenavn. Det er lettere sagt enn gjort. Foto: NTB scanpix

Alt fra beboere til FN sier nei. Det skal ikke være lett å hedre forfatteren med et gatenavn

LEDER: Navneutvalget i Skien vil hedre Tor Åge Bringsværd med et gatenavn. Det er lettere sagt enn gjort.

I to år har det pågått en mer eller mindre intens dragkamp om hva en gate i Nordre bydel i Skien skal hete – eller rettere sagt: Hva den ikke bør skifte navn til. I juni 2017 vedtok navneutvalget «å hedre forfatteren Tor Åge Bringsværd ved å endre navnet på hans barndomsgate Amtmand Aalls gate, til Tor Åge Bringsværds gate».

I utgangspunktet en ganske hyggelig sak, og intensjonen er slett ikke dårlig, for Bringsværd og hans forfatterskap har utvilsomt vært med på å sette Skien på kartet. Det er riktignok en stund siden han bodde i byen, men enhver by med respekt for seg selv tar vare på og hedrer sine bysbarn. Akkurat dét er ikke spesielt kontroversielt.

Forslaget om å skifte navn på gaten, slik at det bærer Bringsværds navn, har derimot ført til nokså omfattende protester. Faktisk er det nokså få som hilser endringen velkommen. Dette har lite eller ingenting med Bringsværd å gjøre, for den eminente forfatteren er det ingen som bærer nag til, men navnet hans – og hva et navnebytte fører til av arbeid og potensielle forviklinger, har skapt såpass mye furore at det har det er blitt laget underskriftskampanje og høringssvar på rekke og rad.

Som en av beboerne skriver til kommunen, etter å ha hyllet Bringsværd: «Jeg er ikke utelukkende positiv til å plage gatens beboere med et slikt navnebytte». Og årsakene til denne mangelen på entusiasme begrunnes nokså godt. En adresseendring medfører til dels betydelige mengder praktisk arbeid; det er nokså mange som skal kontaktes i en slik operasjon.

Dernest blir det påpekt at det er noe grunnleggende upraktisk med en adresse som har opptil flere «særnorske» bokstaver som Æ, Ø og Å. I en verden som blir stadig mer grenseløs er det mulig å problematisere dette. Opprinnelig skulle navneendringen også gjelde den nordre delen av Amtmann Aalls gate, men dette ble raskt trukket tilbake, også med henvisning til at internasjonalt orienterte bedrifter oppfattet dette som problematisk.

Til og med Språkrådet vender tommelen ned. De viser til at «det er altså et vanlig prinsipp å unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavnene». Dette prinsippet er ikke bare i tråd med Kartverkets anbefalinger, men også «i samsvar med anbefalingene i en FN-resolusjon vedtatt av United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) på en konferanse i Berlin i 2002».

Siste kapittel i boken ser dermed ut til at navneutvalget «ønsker i stedet å hedre Tor Åge Bringsværd og hans forfatterskap på annen måte». Noe som kan framstå som en god idé når alt fra beboere til FN-resolusjoner sier nei.

Foto: Heiko Junge/NTB