Ap bør si nei til atomvåpen og nei til EØS

På årsmøtet i Bamble Arbeiderparti 21. januar vil jeg fremme forslag om både å si nei til atomvåpen i Norge og norske farvann, og å si nei til EØS-avtalen.

Et nei til atomvåpen i Norge og i norske farvann følger opp Einar Gerhardsen nei til NATOs atomstrategi på toppmøtet i Paris i desember 1957. Et stort flertall av Norges befolkning vil forby all verdens atomvåpen. Flertallet av verdens land støtter FNs atomvåpenforbud. Norge vil ikke. Snart blir forbudet internasjonal folkerett. Vi må få slutt på at noen få får true en hel verden med utslettelse.

Atomvåpen er en akutt klimatrussel, en trussel mot jordas befolkning, en trussel mot oss, og vi har ingen framtid med atomvåpen. For å tekkes USA bruker Norge sin forsvarskapasitet på å støtte USAs utenlandskriger og lar USA provosere Russland fra norsk jord. Russland svarer. Vi er i skvis mellom stormaktenes rivalisering med atomvåpen. Norge har mista balansen mellom en god nabo og en god alliert.

Bamble Arbeiderparti bør støtte FNs atomvåpenforbud og be Det norske arbeiderparti gjøre det samme.

EØS-avtalen gjør Norge til et EU-land. EØS-avtalen innfører EUs mange lover, regler og direktiver i Norge som skyver Norges grunnlov og lover til side. Grunnloven er symbolet på norsk selvstendighet. Når grunnloven ikke gjelder lenger, er vår selvstendighet borte. Vi har avviklet 17. mai.

NAV-skandalen har demonstrert krystallklart at norske myndigheter ved regjeringen, Stortinget, NAV-byråkratiet og domstolene ikke forstår hva EØS-avtalen innebærer, og vi får en rettsskandale med forfølgelse av norske borgere uten lovhjemmel.

Norge er bundet til de fire frihetene som er et neoliberalistisk program: 1. Fri flyt av arbeidskraft, 2. Fri flyt av kapital, 3. Det frie marked, 4. Privatisering, som betyr at vi kan avvikle Arbeiderpartiet fordi vi er pålagt å følge de overordnete kravene.

Dette gir konsekvenser for norsk arbeidsliv, faglig organisering, for norsk infrastruktur, postvesen, anbudsystem, for transportsektoren, utenlands trailertrafikk, kabotasje, norsk jernbane, hurtigruta, for trafikksikkerheten, for luftambulansetjenesten i nord, og vi får økt kriminalitet, 1/3 av fengselsinnsatte er utlendinger.

Norge bør si opp EØS-avtalen og gå tilbake til den frihandelsavtalen vi hadde for 25 år siden.