INGEN LØSNING: Statsminister Støre kommer med en situasjonsbeskrivelse, men ingen forslag til løsning, skriver Lars Solbakken. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

Ap-politikernes 30 forsøk på bortforklaring av manglende handlekraft

Redaktør Thorsen i Varden hadde i sin avis den 23. juli en glimrende lørdagskommentar under tittelen «Ingenting preger politikken». I denne lørdagskommentaren ble det høyst betimelig rettet oppmerksomheten mot Ap-/Sp-regjeringens manglende vilje til å komme med konkrete politiske forslag til hva vanlige folk kan forvente av regjeringen, i disse vanskelige økonomiske tider.

Når statsminister Støre sier til Aftenposten uttaler at han ikke vil gjøre noe med strømprisene, men at han vil «følge bedre med», oser det ikke av politisk vilje eller forståelse for hvordan «vanlige folk» eller bedrifter opplever den vanskelige økonomiske situasjonen de befinner seg i. Snarere tvert imot. Statsminister Støre kommer med en situasjonsbeskrivelse, men ingen forslag til løsning.

Når olje- og energiminister Terje Lien Aasland gang på gang kommer med advarsler om at vi må «forberede oss på en enda vanskeligere energisituasjon til vinteren», kommer også han med en situasjonsbeskrivelse uten å følge opp med noen politiske tiltak.

Kritikken mot regjeringens manglende handlekraft er høyst berettiget. Vanlige folk blir flådd på grunn av økte priser på strøm, drivstoff og dagligvarer. Med en økning i KPI på over 6 prosent det siste året, er årets lønnstillegg allerede spist opp, og de aller fleste opplever en reell nedgang i kjøpekraft.

Med dette som bakteppe, har de lokale Ap-toppene, stortingsrepresentant Lene Vågslid og Porsgrunns ordfører Robin Kåss, rykker ut med et forsvarsskrift for regjeringen, hvor de i 30 punkter skal fortelle oss hvor «handlekraftig» Ap-/Sp-regjeringen er.

Hvilke av de 30 punktene er det så som vil hjelpe vanlige folk?

Strømstøtten for husholdningene er et godt tiltak, men burde vært utvidet til å dekke 100 prosent av kWh-prisen over 70 øre. En strømstøtte for næringslivet burde også vært på plass. For lenge siden.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Av de 29 resterende tiltakene som Vågslid og Kåss skryter av er det svært få som i det hele tatt bidrar noe som helst til å lette den økonomiske situasjonen for vanlige folk og næringsliv:

Det er vel å bra at bostøtten har økt med 100 mill. for vanskeligstilte. Full momskompensasjon for kultur, frivillighet og idrett er innført. Borteboerstipendet for videregående elever er økt med 20 mill.

Brillestøtten for barn er forbedret med 220 mill. Feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige er gjeninnført. 50 mill. er bevilget til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene. Bredbåndstilskuddet er økt med 100 mill. 10 mill. er bevilget ekstra til utlånssentraler for gratis utlån av sport- og fritidsutstyr. Og kommunene har fått tilført 2,5 milliarder mer i frie midler i forhold til forrige regjering.

Men bidrar disse tiltakene til å hjelpe vanlige folks økonomi? Selvsagt ikke.

Når Ap-toppene Vågslid og Kåss lister opp sine 30 punkter som skal dokumentere at regjeringen er handlekraftig i forhold til å avhjelpe den ekstraordinære økonomiske situasjonen, bommer de totalt.

Det eneste de klarer å demonstrere er at regjeringen tydeligvis ikke tar innover seg vanlige folks økonomiske situasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Staten har enorme ekstrainntekter takket være skyhøye strømpriser, olje- og gasspriser og en sterk økning i indirekte skatter og avgifter betalt av vanlige folk og et hardt presset næringsliv.

De 30 punktene fra Vågslid og Kåss overbeviser ikke vanlige folk. De demonstrerer bare hvor lite dagens Ap-/Sp-regjering bryr seg om vanlige folks økonomiske situasjon.

Landet hadde fortjent en mer handlekraftig regjering enn dette. Dessverre er det tre år til neste stortingsvalg.

Lars Solbakken

Tidligere lokalpolitiker