LADESTASJONER: I mitt borettslag er det varslet husleieøkning, blant annet fordi Stortinget neste år kommer til å vedta en lov som pålegger alle borettslag å etablere ladestasjoner for elbiler gjennom husleien, skriver Per Myrvang. Foto: Heiko Junge

Åpent brev til Skien boligbyggelag: Hvem betaler for ladestasjoner?

I mitt borettslag er det varslet husleieøkning, blant annet fordi Stortinget neste år kommer til å vedta en lov som pålegger alle borettslag å etablere ladestasjoner for elbiler gjennom husleien.

Loven ble visstnok første gang presentert for deltakerne på et SBBL-kurs i Strømstad for mange måneder siden. Jeg betvilte at det ville komme noen slik lov. Etter at leder i borettslaget hadde samtaler med SBBL/NBBL ble imidlertid husleieøkning som følge av den nye loven varslet. Hvorfor er ikke borettslagene varslet om lovens komme hvis dette medfører riktighet? Den vil ha store konsekvenser for borettslagene i Grenland og Norge. Den vil jo koste borettslagene noen hundre millioner samtidig som det vil kunne dryppe atskillige millioner i inntekter på boligbyggelagenes inntektskontoer.

Jeg er godt kjent med at NBBL arbeider med å få innført loven som gjelder for sameier også for borettslag. Det dreier seg om eierseksjonslovens paragraf 25. Denne loven pålegger imidlertid ikke borettslagene å bruke fem øre av husleie midlene på ladestasjoner, men gir noen rettigheter til de som vil bekoste dette av egen lomme, når forholdene ligger til rette for det.

Spørsmål til SBBL angående den nye loven som vil pålegge borettslag å bekoste ladestasjoner betalt av husleiemidlene (hvis loven skal vedtas av Stortinget allerede neste år må den være til behandling politisk nå): Hva heter loven? Hvilke myndighets-/forvaltningsorgan har loven til behandling? Hva er høringsfristen? Hvordan vil SBBL sørge for at borettslagene får lovutkastet til behandling før fristen utløper?

Når det gjelder en lov med så store konsekvenser kan selvsagt borettslagene uttale seg før den fremmes for Stortinget. Borettslag/sameier er svært forskjellige. Noen består av kun to boenheter, mens andre kan ha flere hundre eierseksjoner med et spenn på fra ingen, få eller svært mange biloppstillingsplasser.

En lov som pålegger borettslag å bekoste ladestasjoner vil selvsagt kreve omfattende forskrifter. Hvilke direktorat skal utforme forskrifter for loven?

Jeg er kjent med at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eier forskriftene som gjelder krav til tekniske installasjoner og sikkerhets kravet om at avstand til husveggene må være minst ti meter.

Som et underpunkt til disse forskriftene, sier tolv interesseorganisasjoner for elbiler at etablering av infrastruktur for lading i borettslag bør være bruker finansiert. Det er også angitt fire forskjellige måter å gjøre dette på.

Da dette er meget viktige saker for borettslagene forventer jeg at SBBL vil komme med et snarlig og oppklarende tilsvar i distriktets aviser. De bør for øvrig snart også komme med en fyldig redegjørelse om egne synspunkter og gå i dialog med borettslagene.

Det kan ikke være slik at en liten eksklusiv gruppe får informasjon om en så viktig sak. Et styre er så vidt jeg vet kollektivt juridisk ansvarlige for vedtakene som fattes. Da kan det ikke være slik at viktig informasjon ikke gis til alle styremedlemmene.

Per Myrvang, medlem nr. 254

Artikkelen fortsetter under annonsen.