Foto: Varden

«Apropos sjenerende lyskors i nabolag …»

Lysende reklamer, konsert og kraft er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Sjenerende lyskors

Apropos sjenerende lyskors i nabolag. I Bøleveien må beboerne over gata se et høyt prangende oransje og gult skilt med lysende tegn. Så voldsom reklame for bensinstasjoner er vel egentlig ganske gammeldags.

Guri Berntsen

Nå går alt så meget bedre

Odd vinner og Sandefjord vinner og Sp går mot sperregrensa. Erna går mot nytt flertall. EU-bølgen starter igjen. Snart så ringer vel telefon fra Hamar. Snøen er langt vekk. Dette ser unektelig veldig bra ut.

Avisleser

Farlige trefall

Det er mange trefall i skogene nå, og disse er farlige. Det er verdt å minne om før påskeutfarten!

Leser

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Storkonsert i Skien kirke

En flott og historisk opplevelse, var mulig å overvære i «vår flotte katedral» sist lørdag; Johannespasjonen!

Gode gamle Bach, med kirkens kantori, i samarbeid med rike musikkrefter fra Sandefjord; både hva gjaldt orkester og kor.

Verket er innholdsmessig dramatisk og gripende, da det tar utgangspunkt i Bibelens Johannesevangeliet og lidelseshistorien. Der dramatikken er stor, er verket også til de grader vakkert!

Dette ble gjennomført med glans på lørdagen i Skien kirke! Takk til alle medvirkende for flott innsats, man satt med «gåsehud» flere ganger.

Var du ikke der, gikk du glipp av noe stort!

Karolina, kirkens kantor bør nok takkes spesielt for innstudering av verket, og ukuelig optimisme, tross ut og inn av covid regler, siste to år!)

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi heier på «live» musikk framover!

Fornøyd publikummer

Til redaktøren!

Nå er er veldig lei av innleggene til Arne Eriksen i Hallo Varden. Han er i sitt ess nå etter å ha fått et drømmeoppslag i avisa i forrige uke. Er dere virkelig nødt å være talerør for hans forvrengte verdensbilde, gang på gang? Det må være en grense! Jeg ber dere innstendig om å sette en kvote på enkelte menneskers sære behov for å markere seg. Vi har fått nok av dette her!

Hildegard Solli

Partiet Venstre og Gustav Søvdes forståelse av vindkraft og solkraft

Gustav Søvde har forsøkt å forklare Venstres syn på spesielt vindkraft, men også solkraft. Gustav Søvde har kommet med så mye rart at jeg tillater meg herved å komme med noe som er mer faktabasert.

Han framfører at nesten ti prosent av Norges ergergiproduksjon kommer fra Telemark. Og det er rett, og alt er vannkraft. Han skriver at en framtidig vindproduksjon burde legges til industriområdene. Tenker Søvde å plassere vindmøllene rundt havnebassenget Frier og eller i åsen rundt Google? Men du og ditt parti har sammen med alle de andre partiene i Skien sagt nei til vindkraft, også i det området på Skrehelle som var aktuelt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Googles anlegg vil bruke 4,35 TWH, det er nesten halvparten av hva som blir produsert i Telemark. Her må vi huske på at det blåser ikke alltid der vindmøllene er plassert. Gjennomsnittlig driftstid på vindmøllene er ca. 2800 timer i året. Vindmøllene blir stoppet når det blåser mer enn 28 m/s. Setter vi opp de største vindturbinene kan vi plassere 192 vindmøller på åsene/fjelltoppene i Grenlandsområdet. Er det det Gustav Søvde og Venstre ser for seg?

Med de energipriser som vi har nå og som kanskje blir enda høyere i framtiden så inviterer jeg Gustav Søvde og ordfører/styremedlem i Skagerak Hedda Foss Five på et prosjekt på produsere mer vannkraft i nedre del av Skiensvassdraget. På Skotfoos ligger det klart for å bygge flomkraftverk bare ved å bestille en gravemaskin og få tak en turbin. Nedstrøms Hjellevannet finnes det gamle turbiner som driver på kommunens fallrettigheter som burde vært oppgradert.

I tillegg kan det etableres ent flomkraftverk i Klosterfoss hvor vanntunnelen ligger der i dag. Er det ikke en Skiensmann Terje Aasland som i dag styrer her kan legge til rette for kraftutbygging som ikke går på vernede områder. Med dagens energisituasjon og priser så er ikke de nevnte prosjektene eventyrprosjekter. Energien trenger kongerike Norge.

Ruben Kaasa

Til Jan Terje Olsen

Idag fikk jeg den såkalte «kaffen i halsen» da jeg leste innlegget til Jan Terje Olsen.

Hvordan er det mulig å vri de to fine artiklene skrevet av Torgunn og Ole Jensen, som faktisk representerer meningen til en mengde mennesker, til noe de burde be om unnskyldning for? Det er en realitet at både Olsens helsides artikkel i avisa, og Mette Gundersen i flere intervjuer har utvist liten forståelse for folks protester mot det som foregår av utbygginger i elva.

Mette Gundersen har også ved flere anledninger trukket fram det gode samarbeidet med utbygger Conceptor. En utbygger som ikke følger spillereglene og ikke godkjenner NVEs konsesjonsplikt og hyrer advokatfirmaet Bahr til å føre deres sak i Olje- og energidepartementet og som truer med millionbeløp om de ikke får vilja si i kommunen. Noe også M. Gundersen har unnskyldt dem for i ettertid, og ment at dette ville de ikke gjennomføre. Synes Olsen virkelig det er noe rart at vi vanlige folk reagerer på dette?

Har ikke du Jan Terje Olsen fått med deg hva som skjer med folkeopinionen i byen vår? Da vil jeg gi deg et lite tips: Gå inn på FB-gruppa «Ikke bygg i ælva vår».

Der ser du hva som rører seg ute blant befolkningen. Gruppa er på snart 2000 medlemmer, så du får mye å gjøre om du skal skrive motinnlegg til alle de meningsytringene du vil lese der. Gruppa vokser stadig og kan få innvirkning på neste kommunevalg, bare så det er sagt.

Jan Terje Olsen gjentar også til stadighet at et nesten enstemmig bystyre har vedtatt utbyggingene i elva for lenge siden og at vi innbyggere er altfor sent ute. Det er bare det at kommunikasjonen ut til innbyggerne i Skien har vært altfor dårlig da dette blei vedtatt, og det har resultert i det opprøret som nå finner sted.

Det måtte andre enn dere politikere til å fortelle folket hva som er i ferd med å skje.

Så kanskje på tide å begynne å høre på hva veldig mange av Skiens befolkning mener, Olsen, i stedet for å slakte innlegg som kommer fra engasjerte mennesker?

Til slutt låner jeg noen ord fra et klokt menneske: «Politikere er til for folket. Når de slutter å høre hva folket mener, bør de finne seg noe annet å gjøre! Det første politikerne bør huske på når de våkner om morgenen er at de er valgt inn som folkets tjenere og ikke som folkets herrer!» Erik Bye Noe å tenke på Jan Terje Olsen?

Gro Ballestad

Kong Salamon og Jørgen hattemaker

Ifølge Aust-Agder Blad har politikarane i Risør sagt ja til at Kronprinsparet får lov til å bygge ei større hytte med platting på Flatholmen enn det som er tillatt ifølge forskrifta i den aktuelle reguleringsplanen for området.

Dei kallar til og med vedtaket for ei «gladsak». Dette er forskjellsbehandling i beste Kong Salomon og Jørgen Hattemaker-ånd, der dispensasjonsparagrafen i plan- og bygningslova blir utnytta til fulle. Dette kan få presedens for andre tilsvarande saker i området, og kommunen set seg derfor sjølv i ein vanskeleg situasjon.

Det er greit at politikarane er eit hakk meir imøtekomande mot dei kongelege enn mot «vanlege» folk, men det underlege er at Kronprinsparet kan få seg til å søke om tiltak som er i strid med regelverket og som med det krev dispensasjon og forskjellsbehandling.

Varden har saksa denne saka frå Aust-Agder Blad den 2. april.

Jon Ingebretsen