VAKSINE: Mange er skeptiske og usikre til koronavaksinene. Dette må møtes med fakta, rasjonell tenking og åpenhet, skriver Tom Erik Thorsen. På bildet er Lina Anundsen (106) som er den første som fikk vaksinen i Siljan kommune. Foto: Siljan kommune

Årsaken er vaksiner, og vaksiner virker dersom folk tar dem

LEDER: Mange er skeptiske og usikre til koronavaksinene. Dette må møtes med fakta, rasjonell tenking og åpenhet.

Vaksineringen mot covid-19 er satt i gang over hele landet. Dette er etterlengtet og nødvendig. Pandemiens enorme konsekvenser er godt belyst og det kan ikke være noen som helst tvil om at det er et massivt behov for å stanse viruset.

Fastlege Gisle Roksund skriver i en kommentar her i avisen at «mange er skeptiske og usikre på om de vil la seg vaksinere» og at han ofte diskuterer dette med sine pasienter. At det er usikkerhet og skepsis ser man tydelig, særlig i nettbaserte fora.

Det store problemet med «debattene» om vaksiner, enten det er mot covid-19 eller andre sykdommer, er at de svært raskt preges av bestemte agendaer der det – tilsynelatende helt bevisst – spres feilinformasjon og propaganda. «Studien» som viste til at MMR-vaksinen fører til autisme var oppspinn. Dette er én side av saken.

Den andre er at det må være anledning til å være både usikker og skeptisk. Det må være anledning til å reise spørsmål ved vaksinering – også koronavaksinene, men som med alt annet må denne usikkerheten møtes med fakta, rasjonell tenking og åpenhet.

Ett av spørsmålene som er blitt reist nå, er at personer som har mottatt vaksinen har avgått ved døden. Legemiddelverket og helsemyndighetene har vært tydelige på at det skal undersøkes om dette har en sammenheng. Det er kjent at vaksinene, for svært mange, gir bivirkninger, men det er selvsagt altfor tidlig å konkludere med at det er en sammenheng.

I denne diskusjonen er det verdt å ha med seg særlig to momenter. For det første er mange av dem som vaksineres nå det fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket omtaler som «de aller svakeste og mest utsatte, som har alvorlige sykdommer». Dernest er den brutale sannhet at det dør opp mot 400 på sykehjem i Norge hver uke. Det er dessverre ikke veldig overraskende at noen av dem som har fått vaksinen dør.

Det er også påpekt at noen kan få et såkalt allergisjokk. Ifølge NRK er det indikasjoner på at én av 100.000 kan oppleve dette med koronavaksinen. Slik er det også med andre legemidler; om lag én av 10.000 får allergisjokk av penicillin.

Det er også et faktum at noen, historisk sett, har fått bivirkninger av andre vaksiner. Dette er selvsagt uheldig og svært lite ønskelig. Det som derimot er ønskelig, er at den samlede effekten av en vaksine langt overgår «kostnadene». Vaksiner redder millioner av menneskeliv hvert år.

Svært få dør nå av kopper, polio og meslinger. Årsaken er vaksiner, og vaksiner virker dersom folk tar dem.

Les også
Så mange vaksinedoser er satt. Se lista over Telemark her
Siljan vaksine: Lina Anundsen på 106 år var den første i Siljan som fikk koronavaksinen Foto: SILJAN KOMMUNE