Foto: NTB

At en ordning finnes betyr ikke at du må bruke den

LEDER: Det må stilles ekstra store krav til hvordan politikere etterlever ordninger de selv vedtar.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad måtte bli 35 år, statsråd og familiemann med kone og barn før han meldte flytting fra gutterommet hjemme hos mor og far, kunne Aftenposten avsløre søndag. Ropstads forklaring synes å være at han flyttet til Oslo som student, samtidig som han ønsket å beholde tilknytningen til hjemfylket.

At han faktisk eide et hus et par mil unna Stortinget, endret ikke på saken. På papiret bodde Ropstad hjemme i Moisund i Agder. Kona, derimot, var folkeregistrert i pendlerboligene Ropstad disponerte.

Det er neppe grunn til å tro at Ropstad har brutt loven. Folkeregisterloven er nemlig klar på at «medlemmer av regjeringen og Stortinget, statssekretærer og politiske rådgivere i departementene og ved Statsministerens kontor registreres som bosatt i den kommunen der de hadde sitt bosted før de tiltrådte» – «så lenge personen disponerer bolig til privat bruk under opphold i kommunen».

Ropstad meldte flytting til Oslo før han ble valgt inn, og han har ikke bodd hjemme hos foreldrene. Samme år som han ble valgt inn på Stortinget, overtok han nøklene til et hus på Lillestrøm, ifølge Aftenposten. I stedet meldte han flytting til Agder, leide ut huset og bodde i leilighet betalt av Stortinget.

Det er utvilsomt svært fornuftig at Stortinget (og regjeringen) sørger for husvære til sine medlemmer. Om det ikke hadde vært slik, ville deltakelse i landets viktigste, folkevalgte organer hatt en prislapp for alle som ikke er fra Oslo. Det er ingen grunn til å skrote denne ordningen.

«Et eksempel på smutthullsetikk,» sier BI-professor Øyvind Kvalnes til NRK: – Det vil si en etikk hvor vi tenker at «så lenge jeg følger regelverket har jeg mitt på det tørre». Men jeg synes vi bør forvente mer av en ledende politiker enn at han bare følger regelverket. At han også kan bruke sunn fornuft og skjønn, sier han videre.

Det har Kvalnes rett i. Dessverre har det vært påfallende mange saker, blant annet knyttet til etterlønn, som bør gi politikerne god grunn til å tenke seg om. Det at en ordning finnes, betyr ikke at man må bruke den.

I praksis er det slik at politikere har anledning til å vedta reglene de selv omfattes av. Det setter ekstra store krav til de som skal være en del av dem.