Atompolitikk er lokalpolitikk, Kåss!

Med en forvaltningsmessig spissfindighet avviser ordføreren i Porsgrunn å behandle Ican Cities Appeal og sier at det ikke er bystyrets oppgave å mene noe om atomvåpen. Samtidig går det tydelig fram at det er hans egne sterke meninger om FN-traktaten som er den egentlige årsaken til avvisningen.

Den kalde krigen er tilbake, atomvåpenmaktene er i ferd med å ruste opp arsenalene sine, polariseringen øker, og risikoen for at atomvåpen skal bli brukt, med overlegg eller ved et uhell, er større enn noen gang. Jo visst er det bystyrets oppgave å ta stilling til den verdensomspennende bevegelsen av lokalpolitikere (Ican Cities Appeal) som ønsker å beskytte innbyggerne sine mot atomhelvetet!

Så er det ordførerens fastlåste oppfatninger om Natos forhold til atomvåpenforbudet. Som du sikkert husker, nektet Høyre-regjeringen å delta i FN-forhandlingene om traktaten. Norske FN-diplomater fikk ikke engang være til stede for å observere. Så kommer man etterpå og påstår at FN-traktaten er i strid med våre interesser, men uten å sette seg inn i avtalens fleksibilitet og de store mulighetene den gir. Flere forskere har skrevet interessante betraktninger om dette, jeg sender deg gjerne stoff.

I skrivende stund har 44 stater ratifisert FN-traktaten. Det mangler bare seks før forbudet vil inngå i internasjonal rett. De kommer snart. Vi snakkes når Norge for første gang i historien tar aktiv stilling mot Folkeretten og per definisjon er for atomvåpen, Kåss!

Kari Bolstad,

Grenland Nei til atomvåpen