Foto: Pål Egil Tornholm

«Atomvåpen i Skien sentrum hadde vært helt all right, bare de ble forbudt på Gulset!»

Atomvåpen-vedtak i Skien bystyre, Landmannstorget og smittevern i kollektivtrafikken er temaer i dagens Hallo Varden.

Landmannstorget og sykkelfelt

Tidligere denne måneden hadde en syklist noen spørsmål i denne spalten om den nye løsningen på Landmannstorget.

1. Sykkelfeltet i Torggata er starten på å gjøre Torggata til en viktig sykkelvei i sentrum, for dette er hovedsykkelruta gjennom sentrum. Løsningen som er der nå, vil bli videreført i den nedre delen av Torggata. Da vil syklistene kunne sykle med biltrafikken i gata og mot trafikken i sykkelfeltet.

2. De som henter og bringer busspassasjerer kan stoppe på korttidsparkeringene i Hesselbergs gate. Når Skistredet står ferdig, vil det være to korttidsparkeringer øverst mot Kongensgate. Disse fire plassene vil fungere som drop on/off-parkering for de som kjøres til buss.

3. Rundt Landmannstorget er det bevisst valgt å gjøre gatene smale og kryssene er strammet opp, slik at de kjørende skal holde lav hastighet og fotgjengerkryssingene blir korte. Med denne løsningen må alle trafikantgrupper ta hensyn til hverandre. Dersom kryssene hadde vært utformet større, hadde fotgjengerovergangene blitt lange og fått en plassering lengre unna krysset, som igjen ville gjort at fotgjengere krysset veien andre steder. Alle kryss er prøvekjørt av busser og radien på kantsteiner er justert for at bussene skal komme seg gjennom.

Mette Gundersen, leder by- og stedsutvikling i Skien kommune

Munnbind

Når det nå er snakk om munnbind er jeg meget forundra. Hadde en bekjent som var på mammografi, og at hun som utførte jobben ikke hadde munnbind, det må man kunne spørsmålstegn ved!

ANE

Smittefaren på bussene

Skriv enn plakat ved inngangen om påbud med maske fra for eksempel 1. november eller tidligere. Si at «du vil bli nektet påstigning uten!».

Dette kan gjennomføres i løpet av noen dager og vil ha god effekt mot smitte. Flere busser er sikkert lurt, men det tar kanskje litt lengre tid å ordne.

K. Hatling

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Atomvåpen i Skien

Jeg synes atomvåpen i Skien sentrum hadde vært helt all right, bare de ble forbudt på Gulset! Dette vedtaket i kommunestyret blir helt sikkert lagt merke til ute i den store verden.

For å si det på en annen måte: Makan til tull for et kommunestyre å debattere. Pølsevev.

B. A Krogsrud

Vekterstreiken

Telemark Handel og Kontor støtter opp om den pågående vekterstreiken. Vi stiller oss derfor solidarisk bak deres krav. Telemark Handel og Kontor håper de over 2000 streikende vekterne vinner frem i sin kamp for anstendige lønns- og arbeidsvilkår!

Solidarisk hilsen Telemark Handel og Kontor

Foto: Alexander Lehmann