Avvikle "skammens industri"?

LESERINNLEGG: Det er trist å oppleve hvordan endel politikere behandler vår største og viktigste industri om dagen. For å sitere dem selv, dere er en stor skam!

Disse politikerne kan utøve sin gjerning, dels og helt basert på fellesskapets regning, nettopp fordi landets oljeindustri og dens ansatte har skapt dette mulighetsrommet. Huggestabben er i all hovedsak ansatte i gamle Statoil, nå Equinor. Litt realisme bør derfor på plass, tenker jeg.

Equinor forurenser 1/25 del pr produsert oljefat sammenlignet med andre nasjoners oljeproduksjon. Kraften Equinor produserer, erstatter bla. bruk av kull, trevirke og faktisk kraft produsert ved å brenne avføring. Bare i India røyklegges mange millionbyer til nær det ulevelige, dette ved at det brennes milliarder av kuruker hver dag. Tett på 600 millioner mennesker er avhengig av å brenne dette, neppe spesielt gunstig for miljøet har jeg opplevd.

Norsk olje og gass utgjør mindre enn 2 prosent av verdens produksjon. Stopper vi produksjonen i dag, erstattes den lett i morgen av opp mot 25 ganger mer forurensende oljeproduksjon i ett eller annet diktatur, som kanskje ikke ønsker å bruke en eneste dollar på utvikling av alternativ ren energi. Skulle ikke poenget være å skape bedre miljø globalt ved å avvikle vår oljeindustri? Det vi faktisk vil gjøre ved å avvikle nå, er å skape et langt større miljøproblem, noe de fleste vel innser at må være et mindre intelligent bytte?

Påstanden om at Norsk olje og gass er skitten, er desinformasjon på sitt verste. Den er beste løsning nå - globalt sett, og må ut fra sin rene produksjonsteknikk logisk sett være den siste oljekran som skrues igjen. Først må kull vekk, dernest all sterkt forurensende oljeproduksjon, sammen med annen primitiv energibruk.

Skammen er at vi ikke bruker tusenvis av milliarder på å rense elver og hav for plast. Skam er at vi ikke begrenser ørkenvekst, skam er å ikke redde uerstattelig regnskog, skam er at vi ikke bruker nok på å skaffe alle mennesker rent vann og mat hver dag, skam at vi ikke evner å hjelpe flyktninger fra krigssonene, og skam at vi ikke bruker tusenvis av milliarder på å takle befolkningseksplosjonen.

Nærsyntheten til de som vil at ubetydelige Norge skal strupe vår olje og gassproduksjon, er kun globalt og nasjonalt skadelig. Påstanden om at det vi gjør skaper en stor signaleffekt, er så naiv at den mest er en fordummende påstand. Norge med sine skarve 5, 5 millioner mennesker er knapt synlige på planeten – om synlige i det hele tatt.

Ingen oljenasjon har bedre forutsetninger for å utvikle alternativ ren energi enn oljenasjonen Norge, for vi har faktisk demokrati og politiske vilje – i tillegg til en eier av oljen som også kan og vil tenke grønt. Uten oljen vår, strupes også våre muligheter til å jobbe for fremtidige gode og rene løsninger. Ikke spesielt smart å ta livet av kapitalen som faktisk kan bidra til en renere fremtid globalt.