HOLDER PUSTEN: Vi holder pusten, vi higer etter egen luft bak maske og visir mens vi hjelper deg å puste, skriver Heidi Marie Islann. Foto: Sunniva Tonsberg Gaski

Bak fasaden og bak uniformen

Om det å «stå i det», «holde ut», «holde avstand» og holde faglighet oppe.

Gatekunstprosjektet et samarbeid mellom Sykepleierforbundet og Piece by Piece. Det fantastiske kunstverket «Breathe» av AFK er et sterkt billedlig uttrykk på hvordan sykepleieren skulle få det i det som var Sykepleierens år 2020. Lite visste vi i inngangen av året at dette virkelig skulle sette oss på kartet, få fram den uvurderlige og unike kompetansen vi innehar. Hvilken viktig rolle vi spiller i helsetjenester i alle ledd. Vi fikk sammen med andre helsearbeidere tidlig i koronaperioden applaus.

Det ble klappet land og strand for oss. Vi visste lite den gang om varigheten, alvorligheten og konsekvensene av pandemien. Vi vet litt mer i dag. Og vi vet at det ikke holder med applaus. Den stilnet i Italia. Nå blir det pekt på helsearbeidere som skyldige i spredning av viruset.

Vi holder pusten, vi higer etter egen luft bak maske og visir mens vi hjelper deg å puste. Betrygger og beroliger, trøster og er nær. Driver avansert behandling forordnet av leger og lindrer. Vi puster sammen med deg til du har samme rolige takten som oss. Vi redder liv og vi ser liv ebbe ut. «Breathe» er et sterkt symbol på hva sykepleiere er villige til å ofre for sitt yrke. Sykepleieren har dukket under vann for å hente oksygenkolben, den står på bunnen. Den er tung. Sykepleieren holder pusten, holder seg for nesa med den ene hånda og holder i kolben med den andre hånda. Hodet er helt under vann. Har hun styrke nok til å sparke fra og komme seg opp med kolben for å redde pasienten eller blir hun værende under vann selv?

De som ikke jobber direkte med de smittende jobber likevel så tett på utsatte og sårbare pasientgrupper at de holder pusten. De holder pusten fordi de er redde for å kanskje ha Korona selv. «Hva om jeg er smittet, men uten symptomer?». De holder pusten fordi de som jobber i kommunene ikke kan ha kontroll på tjenestemottakere eller besøkene. Hva om de ikke har fulgt smittevernråd? Hva om de er smittet og jeg tar med smitte hjem til egen familie. Det å jobbe i en slik frontlinje, i en verdenskrig mot virus, det er belastende over tid.

Det er med stor bekymring NSF Skien lurer på hvor lenge sykepleiere, ledere og annet helsepersonell kan klare å holde ut. Sette sitt eget og andres liv i potensiell livsfare. Hvilken belastning er ikke det! De som jobber tett på brukere, klienter, pasienter, beboere og mottakere av helse- og omsorgstjenester i kommunen har vist i denne perioden at de er utrolig lojale, villige til å raskt endre og utvide arbeidsoppgaver. Det er også knyttet bekymring rundt konsekvensene og ettervirkningene. Hvor lenge kan vi «holde ut»? Flertallet av spurte sykepleiere har svart at de har tatt flere forholdsregler enn det som er nasjonale og lokale føringer. Vi har begrenset vårt sosiale liv til det minimale, minsket kontakt med egen familie og venner. Takket nei til mye. Vi har ofret mye. Hvor lenge kan vi «stå i det»?

Jeg tror det er lenge. Vårt fag og yrkesstolthet kom til syne og vi brettet opp ermene og la egne behov til side. Men til hvilken pris og til hvilken takk. Penger har rent ut villig fra Staten til næringsliv, kultur, skole og helse. Men ingen lønnsmidler eller kompensasjon utover det som allerede ligger i tariffavtalen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I helse har vi nå heldigvis nok smittevernutstyr. Sykepleiere forteller historier fra starten av pandemien der man mistenkte smitte hos pasient og ringte AMK. De blir møtt av personell fra ambulanse som er i fullt smittevern utstyr. De står selv ubeskyttet. De er førstelinjen ute i aktiv tjeneste i kommunen og tar de første undersøkelsene. Var det på grunn av mangel på utstyr over hele landet at kommunen ikke fikk tilstrekkelig eller var det fordi helseforetakene ble prioritert?

NSF i Skien vil jobbe for en større forståelse for økt kompleksitet og behov for kyndig fagkompetanse i kommunen. Det ble enighet i meklingen 7/1/21 rundt dette punktet. KS arbeidsgivermonitor viser at sykepleiere er den yrkesgruppen som det er mest krevende å rekruttere. Tilstrekkelig med sykepleiere er grunnleggende for å møte behovet for helse- og omsorgstjenester og har betydning for pasientsikkerhet, kvalitet og tjenestetilbud. Partene er enige at dette legges til grunn i mellomoppgjøret i 2021.

Jeg håper KS klasker til og forstår at masseflukt og mannefall av sykepleiere er en reell trussel dersom lønn, arbeidstidsordninger, rett til full stilling og mulighet for faglig vekst ikke legges vekt på. NSF i Skien ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner i dette samarbeidet.

Heidi Marie Islann

Hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Skien kommune

HOLDER PUSTEN: Vi holder pusten, vi higer etter egen luft bak maske og visir mens vi hjelper deg å puste, skriver Heidi Marie Islann. Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI