Foto: Torbjørn Tungesvik

«Bakstreversk holdning. Ikke mye fremtidsrettet!»

Den nye Hoppestad-brua, munnbind til bunad, NRK og grønne jobber er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Ny Hoppestad bru til Google

Statnett har bygget ny Hoppestad bru til Google. Prislapp: 30 millioner. Aberet er at broen bare har enkel kjørebane. Fylket ville ikke være med på et spleiselag for å gi to kjørebaner. Argumentet var at det er så mange andre smale veistrekninger. Bakstreversk holdning. Ikke mye fremtidsrettet!

Statnett har betalt 30 millioner for å byggen broen, men fylkeskommunen sa nei til å bidra for å øke bredden. Den nye broen er dimensjonert for å bære kjempe trafoer på mange hundre tonn. Google ble prioritert fremfor oss ordinær ferdafolk.

Ifølge Varden sier Statnetts prosjektleder Jan Sigmund Eskedal det ville vært feil å bruke penger fra «folks strømregning» til å bygge ei bru som var større enn Statnetts behov. Han mente vel egentlig Googles behov. Og broen er bygget for «penger fra folks strømregning». Men ikke for «folk flest», men for Google!

Det kan være aktuelt å spørre Skien kommune, hva er status for Google-senteret? Blir det noe av? Vis oss substansen i prosjektet.

Finn E

Foto: Torbjørn Tungesvik

Bunads-munnbind

Det blir nå sydd munnbind med noe bondsk preg som skal tilpasses bunaden. Dette mener jeg er uheldig. Virus og bunad hører ikke sammen. Bunad er en nasjonaldrakt, uten munnbind. I mai brukes det mye bunad til 17. mai og konfirmasjon. Mitt forslag er at det blir forbud mot bunad i mai 2021!

Selv går jeg mest med camping-bunad på campingen vår. Jeg bruker et kaffefilter med strikk rundt som munnbind, det ser noe komisk ut, men her på campingen tenker vi på helsa!

«Camping-Svein»

NRK og resultatservice

Har fulgt med deres «Liveresultater» på side 280 over tid. Elendig og bare for fotball. I dag, tirsda 27.4, går semifinalen i Champions League mellom Chelsea og Real Madrid. Intet på side 280. Jo, om østerriksk bundesliga....

NRK er til for seg selv. Østerriksk Bundesliga. Noen i NRK skjønner ikke allmennhetens interesser.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Oddbj E Strand

Eldre på Stortinget

Varden hadde 15. mars en interessant leder om sammensetningen av Stortinget. Det blir pekt på at etter valget i høst kan Stortinget ende opp med kun en representant over 70 år. Poenget i lederartikkelen er at sammensetningen av Stortinget er i utakt med sammensetningen i befolkningen.

Jeg er enig med Varden i at det er for svakt når partiene ikke nominerer eldre høyt på listene, ikke minst, som Varden skriver, fordi det er bred politisk enighet i Norge om at vi må stå lenger i jobb og at eldre er en ressurs.

Ifølge Statistisk sentralbyrå utgjør eldre over 67 år mer enn 15 prosent av befolkningen. Av disse er det over 600 000 i aldersgruppen 67-79 år. Denne gruppen er de ivrigste til å bruke stemmeretten sin. I 2017 stemte over 85 prosent av dem ved stortingsvalget. Eldre utgjør dermed en betydelig stemmekraft ved valg i Norge og har selv mulighet til å påvirke hvem som velges inn på Stortinget.

Å nominere eldre høyt oppe på valglistene handler først og fremst om likestilling og et inkluderende samfunn. Hovedoppgaven for eldre stortingsrepresentanter skal selvsagt ikke være å være talsmenn for sin egen aldersgruppe. De skal med sin kompetanse og erfaring bidra på alle politikkområder og være med å finne gode løsninger for hele samfunnet. Samtidig har de spesiell kunnskap om saker som gjelder eldre og vil være en ressurs for sine partier i slike saker.

Knut Duesund, 1. kandidat for Partiet Sentrum i Telemark og over 70 år

Hvor er de grønne jobbene?

Oljeraffineriet på Slagenstangen legges ned på grunn av mindre salg av drivstoff. Minst 200 mister jobben. MDG: Hvor er de 200 «grønne» jobbene?

Jan Løkslid

Slagentangen, Tønsberg 20050920Flyfoto fra Slagentangen Oljeraffineri.Foto: Cornelius Poppe / NTB Foto: Cornelius Poppe/NTB

Avstand fra ord til handling

I et leserinnlegg i Varden onsdag skriver Jørn Langeland i SV blant annet at partiet ønsker å fikse problematikken ved å avkorte barnetrygden.

Det er veldig bra at dere endelig vil det for da må Rødt Skien få minne dere om at i Skien har SV konsekvent stemt imot alle forslag vi har fremmet om å la sosialhjelpsmottakere få beholde barnetrygden, og ikke trekke den fra støtte til livsopphold. Retten til barnetrygd gjelder alle foreldre, også de som av ulike grunner mister sitt økonomiske fotfeste. Det blir interessant å se hva Skien SV gjør neste gang vi foreslår å fjerne denne usolidariske forskjellsbehandlingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fillip Rønning Jakobsen

Rødt Skien