STØTTER: Jeg støtter de private barnehagenes kamp mot regjeringens smålige kutt. Derfor hentet jeg barnet mitt klokken 14 i dag, skriver Stine Margrethe Knutsdatter Stamland i Porsgrunn FrP. Foto: Fredrik Pedersen

Barna fortjener bedre

Jeg støtter de private barnehagenes kamp mot regjeringens smålige kutt. Derfor hentet jeg barnet mitt klokken 14 i dag.

Nå har jeg nettopp hentet barnet mitt i barnehagen. Der stengte de dørene klokken 14 i dag, for å markere motstand mot regjeringens forslag om å kutte i pensjonstilskuddet deres. Ap og Sp vil kutte pensjonstilskuddet til de private barnehagene med 376 millioner kroner, selv om nesten halvparten av dem budsjetterer med underskudd.

Dette kuttet kan være dødsstøtet for veldig mange barnehager. Det vil også gå utover titusenvis av barn og foreldre. Halvparten av alle barn går i en privat barnehage.

Barnehageforliket fra 2003 er en av grunnene til at jeg kan være i full jobb selv om jeg har blitt mamma. Det er dermed en indirekte årsak til at vår families økonomi går rundt. Dette er en svært vellykket velferdsreform som har bidratt til mangfold, valgfrihet og tilnærmet full barnehagedekning. At regjeringen nå vil rasere denne modellen i sin smålige kamp mot private aktører er derfor ikke bare skuffende, det er også kvinnefiendtlig.

Vi kan godt si at det ikke burde være sånn, men faktum er at uten full barnehagedekning er det flere kvinner enn menn som ville blitt hjemme med barna istedenfor å jobbe. Det handler om å få endene til å møtes, og vi vet at flere kvinner enn menn jobber i lavtlønnsyrker. Blant disse lavtlønnsyrkene finner vi for eksempel en rekke helse- og omsorgstjenester.

Regjeringens krig mot at private skal kunne yte omsorg for barna våre er dermed også svært lite klok sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. De fører i praksis en politikk som kan medføre massekonkurser for private barnehager. Færre barnehageplasser betyr færre foreldre i jobb, som igjen kan bety færre varme hender i eldreomsorgen – som kanskje er det siste vi trenger.

Det er mange grunner til at folk velger private barnehager, og det er ikke uten grunn at de scorer best i foreldreundersøkelser. Jeg håper ikke regjeringen lykkes med å frata oss denne valgfriheten i fremtiden.

Jeg støtter de private barnehagenes kamp mot regjeringens smålige kutt. Barna våre fortjener bedre. Det gjør også de som tar vare på dem.

Stine Margrethe Knutsdatter Stamland

Gruppleder, Porsgrunn FrP

Les også
Elin nekter å støtte barnehagens aksjon: Henter datteren til vanlig tid
Les også
Åtte barnehager i Porsgrunn stenger i protest
Parkering: Nå blir det kun en time gratis parkering i byen. Stine Margrethe Stamland Foto: Fredrik Pedersen