Foto: Privat

Bedriftene trenger også strømstøtte

LEDER: De spinnville energiprisene får så store konsekvenser at også bedriftene bør få strømstøtte.

Det er bra, nødvendig og – ikke minst – høyst påkrevet at regjeringen har opprettet og utvidet den såkalte strømstøtten. Det er imidlertid mye som tyder på at den fortsatt er altfor snau og at vi kommer til å gå krevende tider i møte.

Bensinprisen bikket 20 kroner i Skien i helgen, og satte med det ny rekord. Dette er trasig nok for bilistene, men en bagatell sammenliknet med de elleville strømprisene og konsekvensene dette får. I desember var inflasjonen vanvittige 5,3 prosent, målt mot desember i fjor. Også i november var inflasjonen skyhøy, og den høyeste siden 2008.

Magne Østnor i DNB Markets oppsummerer det slik: «Høyere elektrisitetspriser bidro til å løfte samlet inflasjon til 5,3 prosent, og da er det tatt høyde for Stortingets støtteordning. Uten denne ville samlet inflasjon vært 6,0 prosent. Og selv om man luker ut elektrisitetspriser i beregningen av kjerneinflasjon, vil trolig høye strømpriser løfte kjerneinflasjonen framover gjennom annenrunde-effekter, som at bedriftene velter høyere strømregninger over i sine priser eller gjennom justering av husleier.»

Det er ikke bare i Norge energiprisene har nådd elleville nivåer, og dermed er opplever virksomheter i land vi handler med også at kostnadsnivåene er langt høyere enn hva de var. Også dette vil påvirke oss.

I helgen skrev Varden om den småbedriften Lyk-z og døtre, som fikk femdoblet strømregningen for desember – selv om kontoret var stengt ned halvparten av måneden. – Mange bedrifter står i bro for å komme seg gjennom pandemien, så får vi dette på toppen, sa daglig leder Ingeborg Omdal Lykseth.

Det er nokså opplagt at de høye energiprisene gjør at så å si alt blir dyrere. Elektrisitet er bærebjelken i det norske næringslivet, og når strømstøtteordningen kun omfatter private husholdninger (og etter hvert landbruk), er det nokså innlysende at noen må ta regningen. Det er grunn til å tro at dette blir forbrukerne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Norge er kaldt og mørkt, og vi er avhengige av strøm for oppvarming. Strøm er et fellesgode både for folk og bedrifter. Nå under de ekstraordinære tidene med høye priser ønsker regjeringen å gjøre hverdagen enklere og tryggere for folk, i en vanskelig tid, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) før helgen.

Når kommer strømstøtte-ordningen for bedrifter?