Foto: Alexander Lehmann

Bedrifter må betale. Stortinget kunne ha hjulpet, men sa nei

LEDER: Butikker og andre som må permittere som følge av strenge koronatiltak burde ha fått en håndsrekning av Stortinget.

Permitteringsvarslene renner inn i Grenland etter at det – for en uke siden – ble besluttet å innføre tiltaksnivå 5A. Med unntak av matbutikker, kiosker, bensinstasjoner, apoteker og en del andre unntak, er virkeligheten at «butikker skal holde stengt».

Videre skal treningssentre «serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende» også holde stengt. Blant annet.

Årsaken og hensikten kjenner vi. Dette er, enkelt oppsummert, tiltak for å bekjempe viruset. Og det aller meste tyder på at det var riktig å innføre så sterke og inngripende tiltak. Dessverre. I den grad det er en trøst, er tilsvarende tiltak innført i 51 kommuner i Viken, Bodø, sju kommuner på vestlandet og seks kommuner i «gamle Vestfold».

Torsdag sa Stortinget nei til Frps forslag om å kutte antall dager arbeidsgiver må betale lønn til de permitterte, fra ti til to dager. Det samme skjedde i februar. De omfattende permitteringene vi nå ser, var ikke egnet til å bevege.

– Det er ganske spesielt at bedrifter blir tvunget til å stenge ned, mens de samme bedriftene må betale lønnskostnader i ti dager fordi de ikke har lov til å holde åpent, sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) til NTB.

Da det ble innført store og inngripende tiltak i mars 2020, ble antall «arbeidsgiverdager» redusert fra to til ti, før dette ble reversert igjen i høst. Frp-forslaget viser til at dette skjedde fordi «smittevernsituasjonen var bedret og en la til grunn at for lav terskel for å permittere kunne bidra til flere ledige enn situasjonen skulle tilsi».

Det er sannsynligvis ikke skivebom at situasjonen er annerledes nå. En rekke virksomheter har fått store begrensninger på sin virksomhet, som følge av tiltakene. Resultatet er at det blir bortfall av både arbeidsoppgaver og inntekter som følge av noe som ligner et næringsforbud. Når myndighetene aktivt velger å ikke redusere antall arbeidsgiverdager, får man en situasjon der det ikke blir bortfall av kostnader.

Dette, mener Frp, kan føre til at «terskelen for arbeidsgivere til å ta tilbake ansatte fra permittering blir også høyere ved å beholde dagens ordning». Det kan de dessverre ha helt rett i. Situasjonen mange virksomheter er i nå, er påført dem av myndighetene. Det er forunderlig at et flertall på Stortinget ikke er villig til å akseptere dette.