Bioteknologiloven

Bioteknologiloven er oppe til revisjon. Og det er på høy tid. Vi skaffer oss stadig ny viten om i hvor stor grad våre gener påvirker våre liv, gjennom generasjoner. Vi er mange som har feil i vårt DNA. Jeg kjenner en av mine, kanskje jeg har fler?

Kr.F. driver nå aktivt for å stanse endringer i bioteknologiloven. Det går blant annet på egg-donasjon, og NIPT (Non – Invasive Prenatal Test), en relativt ny blodprøve som brukes innen fosterdiagnostikk. Blodprøven tas av mor og kan avdekke genfeil som trisomi, et knippe feil som blant annet omfatter Down syndrom.

Kr.F. hevder at de ikke ønsker et «sorteringssamfunn». De ønsker et mangfold. Problemet er at vi har et sorteringssamfunn. Menneskene blir ikke sortert før fødselen, de blir sortert etter. En funksjonshemmet person i familien kan gjøre hele familien funksjonshemmet. Det finnes for eksempel foreldre med funksjonshemmede barn som flytter fra kommune til kommune for å finne en kommune som oppfyller lovens bokstav om hjelp til sitt barn. Altfor mange kommuner oppfyller ikke sine plikter. I tillegg er det som omfattes av lovverket ikke tilstrekkelig. Mange sliter.

Gjennom noen tiårs arbeid blant funksjonshemmede kjenner jeg til sider av problematikken. Den burde barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og hans partifeller også sette seg litt inn i.

Kr.F. driver hestehandel med folks liv og helse for å vinne noen taburetter på tinget. Det er utrolig trangsynt og egoistisk.