BLØFF: Det er en forenkling som nærmer seg en bløff når Lier-Hansen sier at formuesskatten spiser av egenkapitalen i et aksjeselskap, skriver Gunnar Sanden. Foto: Ørn E. Borgen/NTB

Bløff om formuesskatt

Flere av de borgerlige partiene med Høyre i spissen påstår at formuesskatt er «en særnorsk skatt som bare betales av norske eiere».

Det er feil, det er en bløff, eller ei regelrett løgn for de som veit bedre. Blant annet direktør Stein Lier-Hansen gjentar noe av det samme. En person i hans posisjon forventes å vite mer.

Faktum nr. 1: Andre land har også formuesskatt. Fleire andre Europeiske land har forskjellige former for formuesskatt, og land i andre verdensdeler har også det. Hadde du glemt det Lier-Hansen? Til og med flere stater i USA vurderer å innføre formuesskatt for å skattlegge den ekstreme ulikheten som har oppstått. Så å si alle land i Europa har andre former for beskatning av formue slik som eiendomsskatt og arveavgift. Det blir "glemt" i debatten om formuesskatt.

Faktum nr. 2: Alle utlendinger bosatt i Norge må betale formuesskatt på samme måte som nordmenn. Det blir gjerne utelatt å si noe om det.

Faktum nr. 3, og det er viktig å merke seg: Alle utlendinger må betale formuesskatt etter samme regler som for nordmenn uansett om de bor i Norge eller i utlandet for formue de personlig eier i Norge. Det gjelder uansett om det dreier som om aksjer eller andre eiendeler. Det blir også «glemt» i debatten om formuesskatt.

Faktum nr. 4: Generelt har andre land har andre skatteformer som f.eks. eiendomsskatt og arveavgift. Ser en dette i relasjon til vår formuesskatt, kommer beskatninga i Norge relativt gunstig ut for de fleste kapital- og bedriftseiere.

Faktum nr. 5: Ingen aksjeselskaper betaler formuesskatt. Det er det kun eierne som gjør. Og det er en forenkling som nærmer seg en bløff når Lier-Hansen sier at formuesskatten spiser av egenkapitalen i et aksjeselskap. Det kan han ikke hevde generelt sett. I aksjeselskaper kan en sjelden, selv om en er en stor aksjeeier, gå til styret eller til generalforsamlinga å be om høyere utbytte fordi en må betale formuesskatt. Ærlig talt, Lier-Hansen, dette veit du. Unntaket gjelder kun i noen tilfeller dersom en er eneeier eller har et stort flertall i styret.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ovennevnte er basert på informasjon fra Skatteetaten

Faktum nr. 6: Mange Høyre-folk og andre uttaler seg som om formuesskatt er en forferdelig urettferdig skatt, men jammen har de nå i 8 år sjøl uten blygsel innkrevd denne skatten. Og den er på programmet også framover. De er sjølsagt redde for kritikken ved å kutte formuesskatten fordi bortfall av formuesskatt vil føre oss tilbake til gamle dager der rikfolk med store formuer og gode skatteadvokater blei nullskattytere. Det er sagt at bortfall av formuesskatt kan medføre opptil 25.000 slike nullskattytere. Vi ønsker oss ikke tilbake dit.

I tillegg skulle en ønske seg en skattedebatt uten fusk, bløff og av og til regelrett løgn.

Gunnar Sanden

Siviløkonom og SV-medlem