GAUSTATOPPEN:: Telemarks høyest beliggende hytte skal bli mye større og ganske annerledes enn i dag. Dette er skisser Turistforeningen har fått laget. Foto: Varden

Bør si ja til utbygging på Gaustatoppen

LEDER: Utbyggingsplanene for Gaustatoppen bør kunne realiseres.

Turistforeningen vil bygge ny turisthytte på Gaustatoppen og Gaustabanen AS tar til orde for å bygge et nytt servicebygg på den såkalte Tuddalstippen nedenfor turisthytta. Arkitektfirmaet Spacegroup AS har også lagd tegninger for et nytt velkomstsenter på Gaustabanens nedre stasjon. Her skal det bli billettutsalg, suvenirbutikk, en kiosk med lettere servering, sanitæranlegg og en ny garasje.

Turisthytta på toppen foreslås utvidet med 150 kvadratmeter grunnflate. Dette skal føre til at det blir kapasitet til mange flere gjester i kafeen i første etasje, samt at det skal det bli bedre plass og arbeidsforhold for de ansatte som driver hytta og mange overnattingsplasser i andre etasje. Det dreier seg om 30 sengeplasser med enkel standard.

Les også
Slik vil de ha en ny turisthytte på Gaustatoppen

Prosjektene er forskjellige, men i sum dreier det seg om relativt betydelige utbygginger i størrelsesorden 100–150 millioner kroner. Fellesnevneren er at det er behov for å håndtere pågangen og etterspørselen som den økte tilstrømmingen til Gaustatoppen gir.

Det er lett å gjøre dette noe som er komplisert. For det første er det bra og gunstig for Tinn, Hjartdal og Telemark at interessen for fylkets ubestridte signaturfjell er stor. Dette fører med seg åpenbare behov som må tilfredsstilles, enten det gjelder parkeringsfasiliteter (som er en gjenganger), sanitærforhold, sikkerhet og annet.

Selv om Gaustatoppen er en naturperle av de sjeldne og som vi kan være (og er) svært stolte av, er det ikke slik at den er totalt uberørt og vill natur; her er omfattende installasjoner fra før, men lite er synlig i dagen. Det bør være mulig å tillate oppgraderinger som aktørene på og ved Gaustatoppen mener er nødvendige, også fordi det er påkrevet med en «infrastruktur» som er egnet til å ta unna tilstrømmingen.

Dette kan, på ingen måte, bety at det er fritt fram. Bygningskroppene må nødvendigvis tilpasses til terrenget på best mulig vis og begrenses til et minimum.

Man skal og må være svært varsom med å gjøre store inngrep i området – også av åpenbare årsaker. Det er selvsagt lite ønskelig at Gaustatoppen ender opp som en nedbygget fjellknaus. Gaustatoppen må bevares.

Det er mulig å kombinere både dette og det praktiske perspektivet. Dersom utbyggerne klarer dette, bør det være greit å si ja til planene.

Les også
Slik vil de ha en ny turisthytte på Gaustatoppen
GAUSTATOPPEN: Telemarks høyest beliggende hytte skal bli mye større og ganske annerledes enn i dag. Dette er skisser Turistforeningen har fått laget. Foto: DNT Telemark