Foto: NTB

Bør Skien kommune drive med Midtøsten-politikk?

LEDER: Skal det være Skien kommunes politikk å «fordømme brudd på folkeretten og brudd på menneskerettigheter på Gazastripen»?

Det er ikke det nå, men kan bli det etter neste bystyremøte i Skien. Det er resultatet etter at bystyret ikke ville behandle interpellasjonen fra Mona Nicolaysen (MDG) om situasjonen i Gaza.

Mer presist: Det var mange nok i bystyret som ikke ville behandle saken; dersom en tredjedel av representantene ikke ønsker at en sak skal direktebehandles, blir den ikke det. Det var imidlertid flertall for å behandle saken på neste bystyremøte. KrF, Høyre og FrP ga uttrykk for at saken ikke burde komme til behandling i samme møte.

– Denne type saker ikke hører hjemme i bystyret. Den er så kompleks og har en slik karakter at den ikke bør drøftes av oss. Vi mener den ikke skal behandles, sa Erik Næs (KrF).

Det er en stadig tilbakevendende problemstilling i mange kommunestyrer at representantene ønsker at kommunene skal ta stilling i saker som ikke nødvendigvis handler om brøytebudsjetter, barnehagetilbud eller andre kommunale kjerneoppgaver.

Dette er et engasjement som må verdsettes og applauderes. Det er også slik at politikk også «begynner et sted». Det er mange store og viktige endringer i samfunnet som har begynt med et forslag på et møte i et lokalparti og som senere har blitt «eksportert».

Det er ikke dermed sagt at et by- eller kommunestyrer bør bruke tiden sin på utenrikspolitikk. Dette er en oppgave som primært tilligger regjering og storting, og norske kommunestyrer vil få hendene fulle hvis man ikke har naturlige avgrensinger og bruker tiden sin på debatter om den tyrkiske okkupasjonen av Nord-Kypros, russernes framferd på Krim eller Sør-Kaukasus og sammenbruddet i Venezuela.

Også folkevalgte organer bør ha realistiske kost-/nytte-vurderinger; torsdagens bystyremøte varte i over fem timer. Så skal man, på tampen av dette, starte en debatt om konflikten i Midtøsten, basert på et forslag til uttalelse som må kunne sies å være svært ensidig, blant annet ved at den ikke peker på noe så opplagt som at det, fra Gaza, sendes ut et høyt antall raketter som rammer blindt (og sivile).

Realistisk sett: Det er liten grunn til å tro at den norske utenriksministeren eller israelske statsministeren blir veldig påvirket av hva bystyret i Skien vedtar om en konflikt som har rast i flere tiår.

MDGs Gaza-uttalelse er et godt eksempel på en sak som ikke har noe å gjøre i Skien bystyre.

Foto: Khalil Hamra/AP/NTB