BØTER: – Når folk skylder på kulturelle og sosiale aspekter må man bli enda tydeligere: Da må vi fram med bøter, sier Emilie Clarice Schäffer. Det er Varden enig i. Foto: Jan Bjørn Taranrød

Bøter for brudd på smittevernregler er ingen trussel

LEDER: Selvsagt må bøter vurderes dersom smittevernregler ikke følges.

– Når folk skylder på kulturelle og sosiale aspekter må man bli enda tydeligere: Da må vi fram med bøter. 95 prosent følger råd og regler; veldig mange forsaker så mye at det går ut over deres psykososiale og økonomiske forhold. Vi alle må betale prisen for at noen enkeltpersoner ikke tar tiltakene alvorlig, sier Høyre-gruppeleder Emilie Schäffer, med henvisning til den siste tids debatt om smittespredningen i innvandrermiljøet i Skien.

Les også
Mener flere må få bot for brudd på smittevern

«På bakgrunn av den erkjennelsen vi leste om i intervjuet med representanter for innvandrerbefolkningen og den dialogen som er med kommunen, blir det feil å tro at bøter er veien å gå,» skriver Erik Næs (KrF) i et innlegg her i avisen. Han mener at «det er ikke tid for å true med bøter».

Les også
Det er ikke tid for å true med bøter

I formannskapsmøtet den 4. januar hadde lederen i flerkulturelt utvalg i Skien, Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap), en grundig redegjørelse for hvordan kommunen har jobbet de siste månedene. Han viste til at det «ved inngangen til høsten» ble bevilget midler fra IMDI og kommunen til en informasjonskampanje som blant annet inkluderte filmsnutter på 35 språk. Han viste til at det, fra oktober, har vært månedlige møter med imamer og forstandere i alle moskeene. Det er blitt produsert plakater og informasjon til besøkende i moskeene.

Tidlig i november var det ekstraordinære møter med trossamfunn og flerkulturelt utvalg. – Da var tilbakemeldingen at informasjonen fra kommunen opplevdes som god, men at utfordringen dreide seg først og fremst om kultur, vanen med mange nærkontakter og hyppige besøk. Den interne justisen i et etnisk miljø på hva som er høflig og uhøflig, eksempelvis ved dødsfall, ble da diskutert første gang, sa Bohmann i formannskapet.

Han viste videre til at det har vært møter med alle internasjonale foreninger der man fortalte om økende smittetrend og smitte. Det ble opprettet en tiltaksgruppe i november. – Den første erkjennelsen var at språk er en stor barriere, sa Bohmann, før han argumenterte for at det er vanskelig å holde seg orientert om hva som er gjeldende lov, anbefalinger, råd og påbud – selv for de med norsk som morsmål. Bohmann viste til at «Aksjon Munnbind» er blitt startet, der det er blitt pakket og delt ut tusenvis av munnbind. Fra 24. desember har det vært en «si nei-kampanje» – «som en reaksjon på at antall besøkende må ned».

Ordfører Hedda Foss Five (Ap) omtalte innsatsen som «et omfattende arbeid». Det har hun sannsynligvis rett i. Emilie Schäffer har også rett når hun tar til orde for at kommunen må anmelde folk som ikke følger regler og karanteneplikt. Dette gjelder alle. Så sent som på tirsdag ble en person som er ansatt som helsepersonell ved Sykehuset Telemark ilagt et forelegg på 25.000 kroner for brudd på karantenebestemmelsene.

Bøter for brudd på smittevernregler er ingen trussel. Dette er ikke kontroversielt i det hele tatt, og snarere noe man må forvente.