Budsjett og nedskjæringer

LESERINNLEGG: Det som er så merkelig når det det gjelder nedskjæringer i statsbudsjettet, er at det ofte er svake grupper, både sosialt og med helseproblemer av ulike slag, som blir rammet.

Nå ønsker regjeringen å kutte i støtte til barnebriller med nær 150 millioner kroner på årsbasis. Regjeringen ønsker å innføre to satser for støtte til barnebriller med maks 1.200 kroner for ordinære briller og maks 2.400 kroner for spesialtilpassede, egenbetaling er 475 kroner.

De nye satsene vil gripe sterkt inn i mange familiers økonomiske tilværelse, enkelte familier kan med dette miste mer enn 50.000 kroner i brillestønad. Barn som er helt avhengig av briller gjør som andre barn, de leker, klatrer, springer, stuper kråke og da sier det seg selv at glass knuses, ofte flere ganger, og nye glass koster. Dessuten, brillestyrken må også justeres jevnlig hos barn etterhvert som de vokser, dette koster også.

Dette gjelder for eksempel synshemmede/svaksynte med brillestyrke på opp til 18.5 (ekstremt langsynte) og mer. Glassene er dyre, de koster fra 10.000-12.000 per par og her er det ikke snakk om estetiske årsaker til barns brillebruk, brillene er nødvendige og livsviktige for mange barn. Gjennomsnittsprisen for briller det ble gitt refusjon for i 2017 var 3600 kroner. I denne saken må regjeringen reversere det ønskede kuttet til fordel for barns brillebruk. Som et apropos så fikk Arbeids-og sosialminister Anniken Haugli nylig 5.558 kroner i statlig støtte til nye briller! Pengene er tilbakebetalt.

En neste sak er regjeringens forslag om å kutte i stønadene til tannregulering, noe som for det meste dreier seg om tannkosmetikk ifølge regjeringen, den ønsker å kutte primært i dagens gruppe 8c, 10.000 barn og unge fratas med dette inneværende rettigheter. Dette vil skape synlige ulikheter og for mange store vanskeligheter med å tygge, å bite og det er fare for å skade tenner og tannkjøtt, likeså er det problemer med å holde tennene rene, viktigheten av dette vet alle.

Behandling med bittavvik er kosmetikk, sier helseminister Høie. Men her kommer estetikken inn, fordi bittavvikene sitter midt i ansiktet og er meget synlige. Hva med disse som har "tenna på tørk", skal man gå gjennom livet med dette når man vet at dette kan rettes på? Man kan jo tenke seg hvordan sosiallivet vil være for mange av disse og at mobberne ikke er så langt unna. Her må med andre ord barna stå i kampen mot et krysspress.

Til slutt, litt om arbeidsavklaringspengene (AAP). Disse skal sikre arbeidstakeres inntekt i perioder som medlemmer av folketrygden er uten inntekt på grunn av sykdom eller skade og har behov for bistand for å komme i arbeid. Nå settes denne summen ned til 130.000 kroner i året fra 1/2-20, dette er en kraftig reduksjon til dem som har lite å rutte med fra før. Å leve for disse pengene gjennom et helt år må være en umulig oppgave.

Økonomisk utrygghet fører ikke syke mennesker et skritt nærmere arbeidslivet, disse har det vanskelig nok. Arbeidsevnen øker heller ikke når man har det ugreit fra før og når økonomien blir enda dårligere enn det man tidligere hadde av tilskudd. Man "løper" ikke til et arbeid med dette som utgangspunkt. Syke/arbeidsuføre mennesker ønsker som alle andre en god jobb, å utdanne seg og gjøre sine samfunnsoppgaver.

Det er utgangspunktet for arbeidet med denne gruppen, her gjelder det å gi riktig medisinsk/helsehjelp, kompetanse og tett oppfølging av NAV som setter av tid til dette. Derfor har vi AAP.

BØR SNU: Regjeringen bør reversere forslaget om å redusere støtten til briller, mener artikkelforfatteren. Foto: Frank May