5000 FLERE: Nær 5000 flere kan bo i Porsgrunn sentrum med økt fortetting, viser en ny rapport. Foto: Tom Didrik Eriksen

By- og sentrumsutviklingen i Grenland har vært nokså perspektivløs og lite framtidsrettet

LEDER: Hvis gode og attraktive byer er målet, fortjener fortettingsplanen en bedre mottakelse.

Kan eller bør det bygges mer, tettere og høyere i sentrum av Porsgrunn og Skien? Det er, enkelt sagt, spørsmålet som belyses i rapporten «Bystrategi for Grenland». Den viser at det er plass til 21.100 nye beboere, 11.900 nye arbeidsplasser innen kontor og 4700 i det som omtales som «det eksisterende, fotgjengervennlige distriktet» i Skien og Porsgrunn. Dette er opp mot en dobling av hva vi har i dag.

I begynnelsen av mars ble planene lagt fram for utvalget for miljø og byutvikling i Porsgrunn. – Jeg er usikker på om fortetting er løsningen nå som vi ser konsekvensene av en pandemi, sier Høyres Petter Ellefsen til Varden når vi omtaler at nær 5000 flere kan bo i Porsgrunn sentrum. Aps Janicke Andreassen gir også uttrykk for skepsis til deler av fortettingsplanen og påpeker at «alle vil ikke bo i sentrum».

Les også
Vil fortette byen - nesten 5000 flere kan bo i sentrum

Det er ikke en fortettingsanalyse som skal bestemme hvordan sentrum av Skien og Porsgrunn skal bli. Det er et politisk ansvar å peke ut retning og ta stilling til hvordan byen skal bli. Det er også helt legitimt og nødvendig å være kritisk til slike rapporter.

Det er imidlertid verdt å minne om og påpeke at det aller første avsnittet i rapporten påpeker at «Grenland er en region med relativt lavt urbanisering- og fortettingsgrad i bysentrene», at «målpunkt og funksjoner ligger spredt i byområdene» og at «spredningen har ført til en bilbasert transport og næringsutvikling som i liten grad henter ut merverdi og synergieffekter lokalisering kan gi».

Har dette noe å si? Hvis det et politisk mål at byene skal bli mer attraktive, er svaret «ja». Rapporten er svært tydelig på at det er «en tydelig konsensus innen transport- og byforskningen» på hva som gjør at visse byer er mer attraktive enn andre. «Redusert biltrafikk» er et sentralt tema; «utvikling av kompakt bebyggelse i kombinasjon med sammenhengende gangbare bymiljø, tilgang til parker og god kollektivdekning skaper attraktive bo- og arbeidssteder,» påpeker rapporten, som også viser til at «økt tetthet i sentrum bidrar til en mer attraktiv by fordi markedsgrunnlaget for handel og tjenestetilbud blir større».

De sentrale politikerne i Porsgrunn sender mildt sagt blandede signaler, på samme måte som by- og sentrumsutviklingen i Grenland har vært nokså perspektivløs og lite framtidsrettet tidligere. I Skien er lokaliseringen av politistasjon på Myren og tunge, statlige funksjoner på Nylende talende eksempler på hvordan det ikke bør gjøres.

Byutviklingsdebatter har handlet mye om kantsteinsparkering og byggehøyder, men bør handle mer om hva som skal til for at flere skal bo og jobbe i sentrum.

5000 FLERE: Nær 5000 flere kan bo i Porsgrunn sentrum med økt fortetting, viser en ny rapport. Foto: Tom Didrik Eriksen