Bydelshus, ensomhet og smålighet

Noen hundre millioner til et nytt bibliotek. Bypakkepenger, nye broer, hageanlegg, brostein fra Kina og andre finurligheter finner vi penger til, men vi har ikke penger til nytt bibliotek når enkelte politikere ikke mener at vi ikke har penger i budsjett til en kafé på et bydelshus.

Å leie inn konsulenter for å se om noe kan føre til et prosjekt koster mye penger, ja listen er lang over hva det bare kan brukes penger til. På samme tid er regjeringens ensomhetsløfte på trappene. I en befolkning av individualister skapes også mye ensomhet i alle aldre. I alle samfunnslag finnes det noen som føler at de er ensomme når de når døren hjemme eller når det har gått så lang tid inne at dag og natt går i hverandre. Følelsen av ensomhet, utenforskap og ikke høre til, er Norges nye langvarige sykdom.

Smålighet finnes i stort monn, det merker de som trenger raushet mest. På kontorene i nabolaget diskuteres utforminger, millioner og budsjetter. Samlingsplass har noen skrevet et sted, en gang, ja et samlingssted for alle aldre. For eksempel har Skien kommune bygd opp bydelshus som rommer alle aldre. De fungerer så bra at de nesten går inn i janteloven.

Enkelte forstår ikke at sosialisering er et vanskelig skritt å ta når man har en utfordring med å treffe andre, en kafé er et midtpunkt på et bydelshus hvor flere av husets brukere er i løpet av en dag. Å sitte på en kafé kan være en mestringsfølelse for noen, som igjen føler til samhold og inkludering. Huset forebygger og trekker folk ut av ensomhet i alle aldere.

Når det i millionenes tid skal settes lupe på en kafé på et bydelshus som det kan tenkes er i direkte konkurranse med sentrumskafeer, så er det til ettertanke på flere områder, det er flott at det drives så bra at janteloven slår inn, men byen selv sier at de merker ikke konkurranse. Det som er sikkert er at hadde bydelshusene ikke vært så flinke som de er ved at de har mange frivillige og ansatte som står på så hadde ikke janteloven fanget dem opp.

Vi har ikke penger til nytt bibliotek når enkelte politikere ikke mener at vi ikke har penger i budsjett til en kafé på et bydelshus og at huset kan drives på en annen måte fordi det nå må brukes penger på Skien helsehus. Kommunens helsehus er særs viktig for å tilby gode helsetjenester til innbyggerne. Bydelshuset er også viktig i et helseperspektiv. Psykisk og fysisk helse er helheten i et menneske.

Bruk millionene på helsa til folk. Vi har bibliotek i Skien. Alle, hver og en kan hjelpe til med ensomhetsløftet , på hver sin måte ved å bry seg mer. Det heies på de frivillige, bydelshusene og andre som hver dag gjør en innsats for å glede noen andre i ensomhetens Norge.

Esther Buer

Skien Frp