Bydelshusene skal under lupen

Den planlagte broen fra Jernbanebrygga over til Klosterøya har en prislapp på over hundre millioner, og kanskje mere til. Da er tilskudd til bydelshusene og frivilligheten for småpenger å regne, skriver Leif Harald Hansen i dette leserinnlegget.

TA tirsdag 15. september har denne overskriften med stort bilde fra bydelshuset på Menstad, og Høyre-politiker Emilie Schäffer, hun synes det er på tide å se på driften av bydelshusene, står det i bildeteksten.

I ingressen står følgende: Da bydelshusene kom døde virksomheten vår nærmest ut, sier tidligere pastor i Bøle misjonskirke.

– På noen områder der konkurrerer bydelshusene med næringslivet og privat virksomhet, uttaler folkevalgt. Kommunen ser på det.

Jeg tror ikke Bøle misjonskirke og private kafeer kan erstatte aktivitetene på byens bydelshus. At bydelshusene skal under lupen på et slikt grunnlag som avisartikkelen gir uttrykk for tror jeg blir veldig feil.

Skien kommune har delt ut en fin trykksak som forteller hva man finner av aktiviteter på bydelshusene. Bydelshusene tilhører innbyggerne, brukes av mange mennesker, og brukes forskjellig. Noen bruker dem som sitt faste lunsjsted, mens andre «shopper» konserter, kurs og arrangementer etter hva som tilbys. Noen yter, andre nyter – og mange gjør begge deler. Bydelshusene har plass til alle. De er også knyttet opp til frivilligsentral som har mange interessante oppgaver og gir folk i alle aldre en god mening ved å delta.

I regnskapet for 2019 kommer det fram at «nettokostnadene» samlet for de tre bydelshusene Menstad, Lie og Gråtenmoen er på 9,4 millioner kroner, nettokostnadene for kafeene er 2.1 millioner. Kommunen gir også tilskudd til tre frivilligsentraler i tillegg; Gulset nærmiljøsenter, Klyve nærmiljøsenter og Solum, Melum og Kilebygda frivilligsentral. Dette er en utrolig gevinst for Skien kommune og befolkningen på de nevnte stedene.

Den planlagte broen fra Jernbanebrygga over til Klosterøya har en prislapp på over hundre millioner, og kanskje mere til. Da er tilskudd til bydelshusene og frivilligheten for småpenger å regne.

Leif Harald Hansen