leserinnlegg: N/A Foto: Bjørnar Larsen

Bygger vi for framtiden eller er det kapitalistene som rår i Grenland?

Skien har en unik beliggenhet omtrent som Stokholm med fjorden, elven og sjøene innenfor.

Vi har vannveien helt til Dalen med gammel historie og handelstradisjon. Vi har bryggene ved elvemunningen og Hjellevannet. Snart er vel dette en saga blott når politikerne får tettet igjen langs bryggene med boligblokker og enda flere på Klosterøya. Nærheten til vannet er bare på papiret, gangveiene blir flyttet innenfor og boligene bygd på pæler ut i vannet.

Tenk hva Klosterøen kunne blitt hadde vi hatt framsynte politikere. Åse Gro Bakke framhever den planlagte gangbrua som nesten ingen vil ha, ja bortsett fra flertallet i bystyret da. Den skal bli en attraksjon for Skien som skal være et trekkplaster for turisme, hvor mange går på den pinnen tro, som vi sier på Langvenna?

Hva gjør en for turismen i Skien. Ikke en eneste campingplass hvor turistene til Åse Gro kan campere. På Klosterøya kunne en fått til et kjempeområde for turistene. Hvem andre kan skilte med laksefiske midt i byen. Her kunne en utvidet med flere lakseførende fossefall. En kunne dorge etter laks i fjorden og elvene ovenfor etter både laks, ørret og gjedde som er en stor sport i Europa.

Vi har Ibsen Venstøp, vi har utallige turmuligheter i og rundt Skien, Vealøs, Skrehelle og Ulvskollen. Danske Elise Louise Bodenhoff som var her på midten av 1850 årene med sin mann, Emil, som var forstmester hos Løvenskiold, uttalte en gang hun var på tur til Ulvsvann da hun så Ulvskollen at den rakk nesten inn i himmelen og var umulige for menneskelige vesen å bestige. En flott tur for de fra pannekakelandet i sør med kaffe på Brynilsbu.

Vi har bilsport og crossbanen på Flittig, golfbanen på Jønnevald og lerduebanen på Kreppamyr. Felles for alle er at de mangler parkering og overnattingsmuligheter.

Tidligere hadde vi også direkte flytransport fra Hjellevanet til Hardangervidda med Snorre Kittilson. Hvem av oss husker ikke Snorre når han kom ned Farelva og landet ved bruene i Hjellevannet. Et unikt tilbud den gang midt i byen. Nå er flyene flyttet til

Fjærekilen, men mulighetene er der ennå. Geiteryggen ligger der også med War birds og russiske jagerfly, mulighetene er mange i Skien, hvis de blir utnyttet, men vi må ha en mulighet for overnatting, ikke bare hoteller og vi må bevare særpreget for Skien.

Norsjø-Bandakkanalen begynner ved slusene opp i Hjellevannet. Her kan en ta en av kanalbåter opp til Lunde og ned igjen samme dag med bobilen parkert på campingplassen eller fortsette til Dalen med overnatting på Dalen Hotell som vi kan takke Åge Samuelsen for at fremdeles består. En suksess som politikerne ville rive, men som Åge kjøpte for 1 krone. Hotellet er en severdighet i seg selv.

På Klosterøya kunne vi hatt friområder, badestrender og lekeområder for byens barn og campingplassen gjester. Vist får vi lekeområder likevel, men her bor jo bare godt voksne folk, men kanskje politikere regner med at de skal bo der til de går i barndommen. Da er de sannelig framsynte!

Klosterøya har planfrie kryssinger fra øst til vest flere steder slik at en kunne ferdes fritt over hele øya.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi har her historie fra et av Norges første kloster. På dette Paradiset bygger vi Skoler og boligblokker og ødelegger for framtiden en gang for alle.

På Klosterøya og broene har det vært industri fra langt tilbake. Nå bygger vi det ned igjen en gang for alltid. Er dette en arv å gi videre til våre etterkommere? Ødelegger vi ikke særpreget i Skien?

Ja, det er for seint å komme med dette nå, men hadde det nyttet å komme med det før. Neppe når en ser å lydhøre våre politikere er for folkemeningen. Men som Nina Melfald påpeker i sine mange flotte innlegg, er det fremdeles muligheter igjen. Vi har enda deler av stevneplassen i behold og tenk hva Lundedalen kan bli dersom bekken igjen kommer fram i dagen lys. Idag er det bare Olav Bjåland som regjerer grunnen alene. Hvorfor ikke få han flyttet til en mer framtreden plass ved Høyers hotell, eller er det andre som har reservert seg denne plassen? Jeg bare spør.

Per Nykås

Langvenna i gamle Gjerpen

FRAMSYNTE: Tenk hva Klosterøen kunne blitt hadde vi hatt framsynte politikere, skriver Per Nykås. Foto: Bjørnar Larsen