FEILSLÅTT: Å gjøre narkotika straffefritt for alle dagens ungdommer, er en feilslått ruspolitikk, skriver Ap-ordførerne. Foto: Vidar Ruud/NTB

Cannabis til en hel skoleklasse?

I disse dager stemmes Høyreregjeringens forslag til liberalisering av narkotika ned i Stortinget.

Vi er lettet over at det som kunne blitt den mest liberale narkotikapolitikken i Europa, blir avvist av stortingsflertallet. Som ordførere/fylkesordfører fra noen av landets største kommuner er vi ikke rustet til å følge opp ungdom med rusproblemer uten støtte fra politiet. I Norge har vi få skoleelever som havner i rus, sammenlignet med andre land. Barn og unge trenger beskyttelse mot tilgang til rusmidler.

Høyres Erna Solberg hevder hun kun vil avkriminalisere små brukerdoser. Det er en sannhet med modifikasjoner. Det som regnes som “små brukerdoser” er 2 gram heroin, kokain, amfetamin, 10 gram cannabis, eller 15 rusdoser legemidler. For en ungdom, som ikke er tilvendt bruker, vil dette være nok til mange ukers forbruk på fest og fritid. Hvis du blir tatt med 10 gram cannabis, har du brukerdoser for en hel skoleklasse.

Selv om du bare kan ha cannabis til eget bruk i følge regjeringens forslag, er det likevel illustrerende for hvor mye regjeringen mente det skulle bli lovlig å ha på seg. Blir du som 15-åring tatt med dette, skal du altså ikke lenger møte hos politiet, men henvises til en kort samtale med en av våre kommunalt ansatte. Vi har mange gode hjelpere i våre kommuner, men dersom ungdom havner i rus må også politiet spille en rolle, etter vår erfaring og oppfatning.

Mange unge inngår en såkalt ruskontrakt hvor de avtaler å holde seg borte fra rus mot at de ikke får noe på rullebladet. Dette er et godt virkemiddel som ikke blir mulig å gjennomføre, hvis det ikke lenger blir straffbart å ha på seg mindre mengder narkotika. I våre kommuner har vi et godt samarbeid mellom politi, skole, barnevern og utekontaktene. Blir så store doser narkotika avkriminalisert, står vi igjen med færre virkemidler overfor barn og unge. Vi er enig i at tungt rusavhengige ikke skal møtes med straff, men med hjelp. Vi ønsker ikke at politiet skal gå etter tungt rusavhengige som har på seg brukerdoser.

Derfor vil vi endre straffereaksjonene for bruk og besittelse av narkotika for disse gruppene. Å gjøre narkotika straffefritt for alle dagens ungdommer, er derimot en feilslått ruspolitikk. De som er rusavhengige trenger bedre behandlingstilbud. I tillegg trenger vi et mye bedre tilbud til foreldre som har ungdom som begynner med rus, og pårørende til de tungt rusavhengige. Dette ligger ikke inne i forslaget til rusreform fra regjeringen. Vi burde begynne der, i stedet for å åpne for at dagens ungdom straffefritt kan ta med seg cannabis til hele klassen uten andre konsekvenser enn en samtale på et kommunalt kontor.

Høyre går til valg på å liberalisere narkotika for alle. Arbeiderpartiet ønsker en rusreform som virker for de som er blitt avhengige, men hindrer flere unge å starte en ruskarriere. Det må bli lettere å komme seg ut av rus, og være vanskelige å komme inn i rus.

Ida Maria Pinnerød, ordfører i Bodø

Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag

Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad

Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Robin Kåss, ordfører i Porsgrunn

Monica Nielsen, ordfører i Alta

Robert Cornels Nordli, ordfører i Arendal

Eva Vinje Aurdal, ordfører i Ålesund

Hedda Foss Five, ordfører i Skien