Civita og liberalismen

Noen har det moro med sitater. Civitas Lars Kolbjørnstveit (17.06.20 i Varden) velger å ta ut en del av mitt innlegg den 10. juni og utelate det virkelige sitatet, «Liberalisering er ikke alltid løsningen for å oppnå felles mål om velferd og trygge arbeidsplasser.»

Men det viktige i Kolbjørnstveits tilsvar ligger i setningen; «Liberalismen er tilhenger av en sterk stat. Det er ingen motsetning mellom en liberal og velfungerende markedsøkonomi og reguleringer.» Det er helt riktig. En av liberalismens generaler, Maggie Tatcher knuste fagforeningene og skapte den moderne liberalismen i England, en sterk stat som i dag står uten reelle lokaldemokratiske valg, der må de folkevalgte kun administreres av den omfattende privatiseringen.

En annen av liberalismens generaler, Friedrich Hayek, dro til Chile på 1970-tallet for å hjelpe den sterke staten til diktatoren Augusto Pinoche som ville liberalisere økonomien. Det er dermed historisk dokumentert at den økonomiske liberalismens støtte til den sterke stat er det stikk motsatte av demokratisk kontroll. Beklager Civita, men dere taler for diktatur, kapitalens diktatur, og ikke for demokrati. Alt annet er bare talemåter.