MISTER INNTEKTER: Viktige kulturinstitusjoner som Telemark Museum, Grenland Friteater, Notodden Bluesfestival, Norsk Industriarbeidermuseum og en rekke andre kulturinstitusjoner/organisasjoner vil miste de statlige inntektene som er knyttet til gaver fra private givere, skriver Terje Nesse, Harald Tiedemann Hansen og Kari Lise Holmberg Foto: GF

Dårlig nytt for kulturlivet

Regjeringen fratar kulturlivet kjærkomne kroner i forslaget til statsbudsjett for 2022. Gaveforsterkningsordningen skal avvikles.

Det vil føre til at kulturlivet i Telemark taper titalls millioner kroner. Viktige kulturinstitusjoner som Telemark Museum, Grenland Friteater, Notodden Bluesfestival, Norsk Industriarbeidermuseum og en rekke andre kulturinstitusjoner/organisasjoner vil miste de statlige inntektene som er knyttet til gaver fra private givere.

Gaveforsterkningsordningen ble innført i 2014 av Høyre i regjering. Den har utviklet seg til å bli en populær ordning som tilfører kulturlivet sårt tiltrengte kroner. Ordningen går ut på at private pengegaver til kulturformål blir forsterket gjennom et påslag fra staten på 25 prosent av det private gavebeløpet. Dette øker institusjonenes handlingsrom, gir økt oppmerksomhet omkring dem, og oppmuntrer til privat giverglede.

Ordningen fungerer godt, og antallet kroner til kulturformål har vært stigende. Den utgjør en liten andel av det totale kulturbudsjettet, men for mange kulturformål utgjør den «det lille ekstra». For kulturen er alle kroner like viktige- og like kjærkomne.

Nå vil Regjeringen skrote en vellykket finansieringsordning. Arbeiderpartiets skepsis til alt privat er godt kjent, men fortsatt like bekymringsfullt. Og uforståelig. Gaveforsterkningsordningen Skal kun være et supplement til den offentlige kulturfinansieringen, den skal ikke erstatte det offentlige ansvaret.

Bunnplanken i kulturlivet vil fortsatt være det offentlige bidraget. Men gaveforsterkningsordningen kommer alle institusjoner til gode, enten de er små eller store, smale eller brede. Den er et tillegg, en motivasjon til samarbeid med private, og den utgjør velkomne ekstra kroner til kulturlivet. Det er beklageligvis dette regjeringen nå vil forhindre.

Terje Nesse, Harald Tiedemann Hansen og Kari Lise Holmberg

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Høyres medlemmer i UKIFF