VIL HA TAK: Trond Giske og Ap vil ha et tak på hvor mye et mediekonsern kan eie. Foto: Ole Martin Wold

De har ikke fulgt med i timen

LEDER: De rødgrønnes forslag om å gjeninnføre eierskapsbegrensninger i mediebransjen viser at de ikke har fulgt med i timen.

De rødgrønne partiene vil gjeninnføre et tak for hvor mye mediekonsernene kan eie, skriver Klassekampen. Trond Giske (Ap) fronter utspillet, og sier til avisen at «vi ønsket å bevare det øvre taket som lå i medieeierskapsloven og har det samme standpunktet i dag». Dette «taket» betød at ingen kunne eie mer enn 33 prosent av det totale opplaget. Telemark Senterpartis Åslaug Sem-Jacobsen støtter forslaget, ifølge avisen.

Utspillet er hengslet på en ny rapport fra Medietilsynet, der utviklingen i eierskap omtales slik: «De siste årene har det vært en konsolidering i det norske avismarkedet ved at de største eierne vokser». «Ved utgangen av 2019 hadde deres eierandel i det totale avisopplaget økt med 4,2 prosentpoeng sammenliknet med 2018. Schibsted, Amedia og Polaris kontrollerte 70,7 prosent av det totale opplaget i 2019 mot 66,5 prosent i 2018. Når en stadig større andel av opplaget kontrolleres av de tre store aktørene, kan det få negative konsekvenser for mediemangfoldet dersom avisene blir mer like innholdsmessig.»

Varden eies av Polaris Media. Vi er således «part i saken». Det er likevel betimelig å reise spørsmål ved om de rødgrønne politikerne har forstått hvordan mediene fungerer i 2021. For det første er det helt avleggs å bruke «opplag» som måleverdi.

Vi er helt enige i at det er uhyre viktig å bevare det norske mediemangfoldet, men det er verdt å bemerke at det faktisk blir flere aviser i Norge – ikke færre. I USA, til sammenlikning, er hver femte lokalavis borte i perioden 2005–2019. I Storbritannia røk det 33 aviser i 2019 (og 13 kom til).

Det er heller ikke slik at mediekonsernene bestemmer hva avisene skal skrive. Dette er fullstendig i strid med helt sentrale prinsipper i mediene. Det er utvilsomt en betydelig utveksling av innhold, men dette betyr ikke at mangfoldet blir mindre.

Det aller største problemet, som de rødgrønne politikerne tilsynelatende ikke har forstått, er at konkurransen mellom aviseiere – endog aviser i samme marked – på ingen måte er medienes fundamentale utfordring. Konkurransen fra globale teknologigiganter som Facebook og Google er en langt større trussel.

Avis anno 2021 handler selvsagt om journalistikk og meninger, men det handler vel så mye om teknologi som understøtter muligheten til å drive journalistikken. Norsk medieteknologi er helt i verdenstoppen, og er i ferd med å gi det som faktisk er en mangfoldig avisflora muligheten til å klare den digitale transformasjonen. Denne teknologien er svært kostbar å utvikle. Da kreves faktisk solide eiere med ressurser.

De rødgrønnes intensjoner er sikkert gode, men de har simpelthen ikke fulgt med i timen.