Foto: Ole Johnny Hansen

De har saksøkt kommunen - og vi må forsvare at de kan gjøre det

KOMMENTAR: Tre menn har gått til sak mot Skien kommune og vil saksøke Porsgrunn og Bamble også.

De såkalte «Bekymrede borgere» krever stans i vaksinering og testing, oppheving av munnbindpåbud og flere andre ting. De mener at vaksinen og tiltakene er mer skadelig enn covid-19.

Saken er interessant på et betydelig antall nivåer. Det aller mest grunnleggende er at alle har anledning til å gjøre som Henning Yven, Øystein Ralle og Sven-Inge Johansen – altså å gå til sak. Det er ingen grunn til å ta på vei av dette, selv om den potensielle konsekvensen er, hvis saken fører fram, at jeg mister min vaksine. Den vil jeg jo ha.

Men dette er nokså grunnleggende i et demokrati og en rettsstat, og retten til å gjøre dette, må vi forsvare. Men at de skal føre saken selv, kopierer straffedomstolen i Haag, Robert F. Kennedy jr og anklager kommunen for å ha brutt alt fra Genevekonvensjonen, Roma-traktaten, Nürnbergkodeksen, Grunnloven, Offentleglova, Forvaltningsloven, Smittevernloven, Pasientrettighetsloven, Unescos regelverk og «++++» sier noe om hvor fjollete det faktisk er.

Det man også ser, og som er noe av begrunnelsen for at Varden faktisk velger å omtale saken, er at denne saken er et uttrykk for strømninger som finnes i samfunnet vårt. Alt tyder på at det er svært få som deler synspunktene, men når dette kneppes opp til noe så konkret som at kommuneoverlegen og alle bystyrerepresentanter saksøkes, er det spesielt.

For egen del har jeg ingen tro på at saken kommer til å føre fram, så det er neppe grunn til å være bekymret for at vaksineringen kommer til å bli stanset.

Et samfunn trenger kritiske perspektiver. Utfordringen er at disse kritiske perspektivene, for noen, kan ha en tendens til å bikke helt over det som bare ikke henger på greip, og det gjør debatten vrien. Bør man være kritisk til pandemihåndteringen? Åpenbart. Bør man stille spørsmål ved om de riktige tiltakene settes inn? Selvsagt. Er det grunn til å reise spørsmål ved virusets opphav? Ja, det viser seg at det kanskje kan være naturlig å se nærmere på hvorfor viruset dukket opp akkurat i samme by (Wuhan) som det angivelig forskes på slike ting. Seriøse og troverdige aktører tar til orde for at dette må undersøkes nærmere.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Et virus, og alt som hører med rundt, som vaksiner og tiltak, er nokså kompliserte greier. Det må man bare innse og erkjenne. Det betyr ikke at ikke alle kan ha en mening om det, men det kan være en idé å være bevisst på hvem man lytter til. I Norge har vi lang tradisjon for å ha tillit til myndighetene våre. Dette er en enorm fordel. Det er ikke bare olje og gass som gjør oss rike. Hele velferdsstaten er bygget på høy tillit. Arbeidslivet drives av tillit. For eksempel i trepartssamarbeidet. Dette fungerer, og det er ingen med vett og forstand i behold som vil rokke ved dette.

Selve kjernen i søksmålet fra «Bekymrede borgere» er at de ikke har tillit til tiltakene, metodene og vitenskapen som er lagt til grunn. De har funnet sine egne kilder. Den gode nyheten er at de åpenbart har tillit til rettsstaten, ettersom saken bringes inn her. Dette er litt atypisk, men positivt. Sviktende tillit er nemlig en av gjennomgangsmelodiene for de som har et alternativt perspektiv.

I 2017 ble en av de bekymrede mennene, Sven-Inge Johansen, intervjuet av NRK om hans engasjement for såkalte chemtrails. Det vil si kondensstriper fra fly som, under «optimale forhold» kan bli til skyformasjoner. Chemtrailerne tror at dette er noe annet. At dette er myndighetene som sprayer oss med kjemikalier og at «det blir kontinuerlig sprayet», som Johansen sa til NRK – som for øvrig beskriver ham som bussjåfør, jazzelsker og tidligere forretningsmann i Tyskland og Steinerskole-lærer. Johansen og hans meningsfeller mener, blant annet, at det er en påfallende sammenheng mellom kondensstriper fra fly og værskifter.

At flystripene og værskiftene henger sammen, kan være tilfellet, for før værskifter kan det lettere bli synlig kondens fra flyene, ifølge meteorologene. Altså at det blir kondensstriper fordi det er et værskifte på gang – ikke motsatt.

Johansen og co tror ikke på meteorologene. De kjøper ikke forklaringen. Johansen mener endog at «anlegg blant annet i Alaska og Troms sender ut radiobølger som kan styre været, skape flommer, orkaner og tørke,» ifølge NRK. Angivelig skal dette være så heftig at skyene begynner å koke.

Hva er mest troverdig? At myndighetene, som en del av gigantisk konspirasjon som de klarer å holde fullstendig hemmelig, sprayer oss med kjemikalier og koker skyver eller at man naturlig kan forklare at flyene, sammen med været, skaper harmløse kondensstriper?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hvis du, av en eller annen grunn, ikke har noen tillit til myndighetene eller meteorologene, er internett stuvende fullt av ting du kan bruke til å underbygge din skepsis. Du finner også folk som mener at jorda er flat eller at 5G er roten til alt ondt. Blant svært mye annet. Man finner til og med kreasjonister innenfor islam, jødedømmen og evangelisk kristendom som mener at jorda er snaut 6000 år gammel og at evolusjonsteorien er bare rør.

Kan man finne folk, også med faglig relevant bakgrunn og ballast, som mener at evolusjonsteorien ikke er riktig? Javisst. Er de i et overveldende mindretall? Utvilsomt. Man kan finne nærmest det man vil, på samme måte som at det helt sikkert hadde blitt dødsfall og alvorlige bivirkninger av å gi hele befolkningen gulrøtter. Det er ikke bare vaksiner som kan gi folk trøbbel, men ingen hadde gått til sak mot Skien kommune hvis kommunen hadde tilbudt gulrøtter til alle.

Om man har «alternative standpunkter» er det jo en viss mulighet for at man kan ha rett i noe. Det må man ta høyde for. Spørsmålet er hva man legger til grunn. Hvis jeg, som ikke har noe kunnskap om driverne i dette markedet, hadde tippet hver dag at oljeprisen kom til å stige, ville jeg også ha fått rett i en del tilfeller. Men hadde du hørt på meg eller en analytiker som er ekspert? Sannsynligvis sistnevnte. Og de bommer også en del.

Det er ikke engang påkrevet å la seg vaksinere. Det er helt frivillig. Jeg har reist til steder i verden der det anbefales å ta vaksiner mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt, hepatitt og gulfeber. Måtte jeg? Nei, men jeg gjorde det. Fordi det er ekstremt mye mer som tilsier at gevinsten ved å gjøre dette er evig større enn det motsatte.

Det er også hele prinsippet med vaksinering. Det blir bivirkninger. Noen alvorlige. Noen svært alvorlige. Det er åpenbart om å gjøre at bivirkningene blir så små som mulige, men man kommer ikke utenom. Sjansen for at det skal gå deg skikkelig galt, er likevel minimal. Hvis man frykter å dø av en vaksine vil jeg anbefale sterkt at man slutter å fly, bruke tente lys eller sykle til butikken. Det er mye som er farlig. Særlig det å leve.

Det er også interessant å registrere at en del av de som har så lite tillit til myndighetene som det er snakk om her, også har et behov for å gjøre nokså mye ut av det. For eksempel ved å aktivt påvirke andre eller, som her, å gå til søksmål. Hvorfor ikke bare la være å ta vaksinen? På Hadeland så vi, helt konkret, hvor galt det kunne gå, da koronafornekterne nektet å bidra med smittesporingen. Det kunne ha gått langt verre. Hadde disse folkene kun sittet inne på sin egen låve, hadde det vært så sin sak, men hva med alle oss andre, som møter dem i butikken, på konsert eller i barnehagen?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Skal noen ha frihet til å ikke bry seg om at andres frihet – og helse – kan bli sterkt påvirket? Det er jo dette som er substansen, når det kommer til stykket. Det går ikke jeg med på. Særlig ikke når vitenskapen er så entydig som den er.

Men å gå til sak? Helt i orden. Det kan til og med være bra. Det vitner i alle fall om tillit til rettssystemet. Det er da noe.

God helg, Telemark!

Foto: Ole Johnny Hansen