ANALYSER: Det finnes ingen fasit for hva en datasenteretablering i vårt område vil føre til, men slike analyser kan gi en pekepinn på hva som er mulig å oppnå i vår region, skriver Hedda Foss Five om mulig datasenteretablering på Gromstul. Foto: Jan Bjørn Taranrød

Debatt er best når den er faktabasert!

Ruben Kaasa påstår at Skien kommune feilinformerer om sitt arbeid for å fremme datasenteretablering på Gromstul i Skien.

I lys av denne påstanden er det viktig å tydelig informere om følgende:

For det første følger kommunen den nasjonalt godkjente datasenterstrategien ved å bidra aktivt til en potensiell datasenteretablering i kommunen. Den nasjonale datasenterstrategien er fortsatt gjeldende!

For det andre har Skien kommune stilt krav til at en potensiell datasenterutbygger skal gjennomføre vurderinger knyttet til spillvarmebruk av kjølevannet før ferdigattest til/på kjølevannstunnel kan gis. Dette kravet ble stilt av kommunen lenge før det nasjonale «Energieffektiviseringsdirektivet» ble sendt ut på høring.

Det er også verdt å merke seg at dette direktivet retter seg mot en rekke ulike industrier, der datasenterindustrien kun er en av dem. Datasenterindustrien er dog den industrien det stilles tøffest krav til, siden det i høringsteksten foreslås at spillvarmevurderinger skal gjennomføres av datasentre som trekker minimum 2 MW (ikke 3 MW som Kaasa hevder). Annen industri får først dette kravet mot seg ved et uttak på over 20 MW (ikke 30 MW som Kaasa hevder).

For det tredje har Skien kommune gjennom hele datasenterprosjektet hatt et tett, godt og gjensidig samarbeid med USN. Kommunen introduserte USN for universitetet i Luleå, og møter ble avholdt. Det er ikke kommunens oppgave å overvåke hvilken dialogform USN har med universitetet i Luleå, men gjennom kommunens gode kontakt med USN bekreftes det at datasenterindustrien er en av flere industrier som USN framover vil rette seg mot.

Kommunen bidro senest i første kvartal i år da USN kjørte i gang prosjektoppgave for sine bachelorstudenter. Denne gangen var prosjektoppgaven rettet mot kjøling av datasentre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kaasa etterspør ringvirkningsanalyser etter datasenteretableringer. For de som søker fakta finnes det et stort antall av slike som er lett tilgjengelige. Sentrale aktører som har publisert ringvirkningsanalyser i forbindelse med datasenteretableringer i Europa er blant annet Sweco, Menon Economics, BCG og DDCA.

Det finnes ingen fasit for hva en datasenteretablering i vårt område vil føre til, men slike analyser kan gi en pekepinn på hva som er mulig å oppnå i vår region.

Det er godt at meninger utveksles. Det er selvsagt lov til å ikke ønske velkommen den nye industrien, teknologiutviklingen og veksten i regionen som en datasenteretablering vil føre til. Samtidig kan man også forvente at man er ryddig i forhold til fakta og kilder før man fremmer påstander om feilinformasjon.

Skien kommune ønsker næringsutvikling og vekst for vår kommune og vår region, og vi sier «ja takk, begge deler». Det å si ja til datasenterindustrien er ikke å si nei til annen industri, snarere tvert imot. Etableres datasenter på Gromstul så forventes vekst og nyetableringer i regionen for øvrig.

Det viser erfaring fra våre naboland som har lyktes med sin datasentersatsing.

Hedda Foss Five

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ordfører (Ap)