IKKE BLI PASSIVE: Vi må ikke bli passive deltakere til utviklingen hvor høyreradikale partier eller organisasjoner, enten de er religiøse eller populistiske, angripe demokratiet! skriver Øyvind Engesland. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Demokratiet vårt, nok med stemmeseddelen?

Smuldrer demokratiet vårt opp? Er det behov at vi deltar for bevare demokratiet mer enn bare ved bruk av stemmeseddelen?

Det valg til høsten, det betinger! Demokrati betyr deltakelse, i motsetning til autokrati, er det fravær av deltakelse!

Tar vi et overblikk på verdens demokratier og autoritære regimer ser bildet dystert ut. I underkant av 20 stater kan vi kalle velutviklede demokratier. Mange stater er ufullstendige demokratier eller kan kalles autoritære regimer. Russland med («tsaren») Putin og Trump med angrep på media og direkte oppfordring til storming på nasjonalforsamlingen, nemlig demokratiet.

Norge og Scandinavia kommer godt ut av det fra FNs liste. Men demokratiet er ikke en selvfølge, det betinger borgernes aktive deltakelse. Meninga er at de folkevalgte skal reflektere befolkningen på en god måte!

Men ser vi på utviklingen ellers i Europa, USA også Norge er det en utvikling med flere høyreradikale partier innenfor «demokratiets rammer».

I politiske debatter i media, som NRK og TV2, føler jeg de samme personer går igjen i debattene! De er medievante og har gode posisjoner i samfunnets akademiske sjikt. Dagsnytt 18 i NRK kan være et godt informativt program, men vi kjenner personene som går inn og ut av svingdørene.

Det har oppstått, over tid, en kløft mellom politikere/media og vanlige folk.

I samfunnsdebatter i våre medier kan det virke som media inngår «avtaler» med faste debattanter med sin akademiske autoritet!

Mange som vil ytre seg går da til sosiale medier som Facebook, Twitter eller andre bloggsteder. Her har vi fått en dramatisk endring og negative følger for demokratiet. Her spres populistiske holdninger til mange mennesker på kort tid og med lite kontroll. Her kan enkeltpersoner komme med krenking, personangrep, opplagte usakligheter og konspirasjoner som spres til mange.

I pressen har vi, heldigvis, en faglig journalistisk «siling» av innlegg til debatt.

Vi må ikke bli passive deltakere til utviklingen hvor høyreradikale partier eller organisasjoner, enten de er religiøse eller populistiske, angripe demokratiet!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men svaret ligger kanskje heller at avstanden til de rike blir større til vanlige folk. Når svaret fra de ultra rike er at den økonomiske veksten må vokse og vokse, de rike blir rikere da vil vanlig folk miste tilliten til demokratiet vårt.

Øyvind Engesland

Porsgrund