Foto: Ole Johnny Hansen

Den uforståelige motstanden mot vaksiner

KOMMENTAR: Fremveksten av vaksinemotstandere er et av de globale utviklingstrekkene som er like bekymringsfulle som de er uforståelige.

Når minst fem millioner mennesker er smittet av covid-19-viruset – og mer enn 330.000 er døde – er det grunn til å dvele ved at mangelen på nettopp vaksine er kanskje den viktigste forklaringen på hvorfor det går så galt.

Det er kanskje derfor det også er litt stille fra vaksinemotstanderne om dagen.

I 2016 døde 90.000 av meslinger på verdensbasis. Dette er en barnesykdom som folk dør av, ganske enkelt. Særlig i land som ikke er like godt stilt som Norge. Fram til vaksinen kom i 1969, døde mellom fem og ti barn hvert år i Norge. Siste registrerte dødsfall i Norge, var i 1989. Selv om sykdommen kan være ille nok i seg selv, kan følgesykdommene være alvorlige. Ifølge FHI-overlege Synne Sandbu, som ble intervjuet av forskning.no i 2015, var det mellom 20 og 30 som utviklet hjernebetennelse som følge av meslinger, og noen av dem som ikke døde, fikk varig hjerneskade.

I 2016 ble meslinger erklært utryddet også i USA, men allerede året etter var det et utbrudd av sykdommen i Minnesota i USA. 75 sykdomstilfeller ble påvist i Hennepin fylke. Det påfallende var at over 80 prosent av de syke hadde somalisk bakgrunn, og at dette var det andre utbruddet av meslinger på relativt kort. 91 prosent av de smittede var ikke vaksinert. Helsemyndighetene i Minnesota var ikke spesielt overrasket over utbruddet, og var brutalt tydelige i sin vurdering, der de påpeker at «frykten for autisme og den målrettede aktivismen fra anti-vaksine-grupper, hvis hensikt er å spre desinformasjon om MMR-vaksiner undergraver folkehelsearbeidet». De kunne legge fram tall som viste et påtagelig fall i andelen MMR-vaksinerte barn i dette miljøet.

MMR-vaksinen er vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder. I Norge får barn tilbud om denne vaksinen når de er 15 måneder og når de går på sjette trinn, altså når de er elleve år.

Vi har hatt utbrudd av meslinger i Norge også. I 1997 var det hele 82 tilfeller i Nesodden kommune. Folkehelseinstituttet opplyser at smitten sannsynligvis kom med to uvaksinerte barn som hadde vært i Sveits. «De fleste av barna hadde tilknytning til Steinerskolemiljøet, og var ikke vaksinert av overbevisningsgrunner,» skriver FHI.

Vaksinemotstand er – på ingen måte – noe som kun begrenser seg til det somaliske miljøet i deler av Minnesota eller Steinerskolen på Nesodden. Motstanden er økende, til dels organisert og relativt omfattende. Noen fordi de tror på noe, andre fordi de er rent ut konspirasjonsteoretikere som oppriktig mener at vaksiner er et verktøy for myndigheter og legemiddelindustrien.

Dette er nokså delikate greier, for på den ene siden er det helt nødvendig at vi evner å ha en kritisk tilnærming til hvordan verden henger sammen, for eksempel ved å ikke stilltiende godta alt vi får beskjed om (for å sette det på spissen), samtidig som det må være en åpning for at vi kan tro og mene det vi vil. Her er det imidlertid en gigantisk interessekonflikt, som kan illustreres med nettopp meslinger. Sykdommen er ekstremt smittsom, og 92 til 95 prosent av befolkningen må være immune (i praksis være vaksinert) for å hindre smittespredning. Det er dermed ikke mange som skal velge bort vaksine før vi får trøbbel. Som samfunn. Det samme gjelder kikhoste. Polio, røde hunder og difteri har langt lavere reproduksjonstall, men de fleste sykdommer krever at mer enn 80 prosent av befolkningen er immune. Da har vi flokkimmunitet, og har vi ikke det, kan den enes valgfrihet betyr den andres død. Bokstavelig talt.

Det er også nokså åpenbart at vaksiner kan ha bivirkninger. De er, jevnt over, nokså mikroskopiske sammenlignet med konsekvensene av alternativet. Mye av vaksinemotstanden, for eksempel koblingen mellom MMR-vaksine og autisme, skriver seg fra den engelske legen Andrew Wakefield. Det vil si: Den tidligere legen. Wakefield fikk publisert en studie i det anerkjente The Lancet som indikerte en sammenheng mellom vaksinen og autisme. Det førte til enorm oppstandelse, selvsagt. Også her i Norge. TV2-programmet Rikets Tilstand omtalte også studien. Dessverre var Wakefields studie oppspinn og ren svindel. Dessuten hadde Wakefield, etter alt å dømme, egne, økonomiske motiver. Han ble fradømt retten til å praktisere som lege i 2010.

Men hva med svineinfluensa og Pandemrix-vaksinen? Jo, den førte med seg mildt sagt ukurante bivirkninger. Blant annet narkolepsi. - Den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid, sier sa Preben Aavitsland til NRK i 2013. Aavitsland har i dag en sentral rolle som overlege i FHI. At noen fikk svært uheldige (og alvorlige) bivirkninger etter massevaksinasjonen i 2009, kan skyldes at det var bråttom med å få den godkjent, og at testingen for mulige bivirkninger ikke var god nok. Det er likevel betimelig å minne om at 1,9 millioner nordmenn ble vaksinert i 2009. I april 2013 hadde FHI sin siste bivirkningsrapport om Pandemrix, som viste at det var meldt inn 1485 bivirkninger som følge av vaksinasjonen. 583 personer fikk alvorlige bivirkninger. 72 prosent av plagene dreier seg om nervesystemet, det vil si «alt fra hyppige tilstander som hodepine og smaksendringer til pareser eller kramper, narkolepsi, (forverret) epilepsi og Guillain Barré-syndrom». Det var «totalt 94 tilfeller av narkolepsi og/eller katapleksi».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ingen kan være i tvil om at dette er tall som er altfor høye. Antall dødsfall som følge av svineinfluensa var også lave. I Norge anslås det at 32 døde. På verdensbasis varierer anslagene, men det estimeres at opp mot en halv million kan ha mistet livet som en konsekvens av H1N1-viruset.

Jeg har like mye tro på at vaksiner er en ondsinnet konspirasjon fra myndighetene som at kondensstriper på himmelen er kjemisk sprøyting iverksatt av slemme politikere. Hadde det ikke vært for vaksiner, ville mange av oss ikke ha overlevd noe så banalt som meslinger. Eller kopper, for den saks skyld. Mange av oss ville ha fått polio. Langt, langt flere kvinner ville ha utviklet livmorhalskreft dersom det ikke hadde vært for HPV-vaksinen.

Det betyr selvsagt ikke at vaksinene er perfekte. Bruken av kvikksølv i vaksiner, for eksempel, viser dette. Kvikksølv er forbudt i alle norske legemidler. Unntaket er kvikksølvforbindelsen tiomersal, som ble brukt som konserveringsmiddel i Pandemrix-vaksinen. Men: Hvis man er engstelig for å få i seg kvikksølv, kan det virke mer formålstjenlig å se nærmere på kvikksølvinnholdet i fisk. For å si det som det er.

Man kan også tenke at dersom myndighetene egentlig er ute etter å ta livet av oss med vaksiner eller at det er legemiddelindustrien som står bak, gjør de en fryktelig dårlig jobb. Barnedødeligheten i Norge, altså hvor mange barn under fem år som dør, er redusert med 70 prosent i perioden 1990-2017. Levealderen fortsetter å øke. Vi er friskere og sprekere enn aldri før. Jeg kan forstå og respekterer de som vil «leve naturlig», men faktum er at menneskeheten allerede har forsøkt å leve 100 prosent naturlig. Før legevitenskapen (og annen vitenskap) begynte å påvirke oss, ble ikke folk spesielt gamle. Da vi virkelig levde uten påvirkning fra kjemikalier, for eksempel i steinalderen, hørte det med til sjeldenhetene at folk ble over 40 år. Til langt inn i vår tid har det vært normalt at barn ikke får anledning til å vokse opp.

Vi blir ikke friskere og sterkere av å bli syke. Det er ikke bra å få kopper eller kikhoste. Koronaviruset er neppe helsefremmende, det heller. Samtidig ser vi nå konsekvensen av at vi har en sykdom vi ikke kan vaksinere oss mot. Og at det kan gi problemer hvis vi får for mye hastverk med å framskaffe en vaksine. Det er et varsko. Også for de som er resistente mot fakta.

God helg, Telemark!