Sians frontfigur Arne Tumyr kastet koranen under Sians demonstrasjon på Torvet i Kristiansand. Det førte til basketak mellom demonstranter og politi da noen brant deler av en bok. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

«Den ytringsfrihet som koranbrennerne påberoper seg, innebærer å redusere motpartens ytringsfrihet»

Brenning av Koranen, aksjon i kirken og bensinpriser er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Koranbrenning og ytringsfrihet

Brenning av Koranen på offentlig sted er et aktuelt tema. Spesielt interessant synes jeg det er, at en islamfiendtlig gruppering mener at ytringsfriheten gir dem en ubetinget rett til å kunne avholde folkemøter hvor slike handlinger inngår. At det forholder seg slik i juridisk forstand, synes i liten grad å bli motsagt.

Selv om brenning av en bok muligens kan betraktes som en lovlig (men kanskje ikke så klok) ytring, kan andre rettslige normer åpenbart medføre innskrenkninger av en slik «rettighet». Lovbestemmelser om vern mot hatefulle ytringer, vil kunne være en aktuell begrensning av ytringsfriheten. Å brenne bøker på offentlige steder, vil utvilsomt også kunne forbys dersom brenningen f.eks. medfører brannfare eller skjemmende skader på miljøet.

Et annet moment som bør være av betydning, er at selve koranen også representerer en ytring som må anses vernet i minst samme grad som «retten» til å brenne den på et offentlig sted. Brenningen vil hindre at boken vil kunne tjene sitt formål, nemlig å bli lest. Altså må man kunne si at koranbrenningen vil kunne hindre eller begrense ytringsfriheten til koranens forfattere, utgivere og enhver annen som ønsker å formidle bokens innhold.

Den ytringsfrihet som koranbrennerne påberoper seg, innebærer således å redusere motpartens ytringsfrihet. Koranbrenning som ytring har derfor av flere grunner etter mitt skjønn et meget svakt rettslig vern. Ikke minst vil dette kunne anføres på bakgrunn av at ytringer mot islam og «islamisering» meget tydeligere vil kunne framføres på andre måter i vårt samfunn, enn ved offentlige bokbrenninger som strengt tatt ikke har annet formål enn å provosere muslimer og andre.

Steffen Torsnes

Viktig miljø- og klimabodskap!

Eg er einig i bodskapen frå «Extinction Rebellion», som mellom anna lyder: «Vi bor på en planet med begrensede ressurser, og så oppfører vi oss som om det ikke er slik. Det må jo gå til «helvete»», men ikkje i måten bodskapen blir framført på i praksis.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men likevel er det nødvendig med kraftfulle reaksjonar frå dei som ser alvoret i måten me forvaltar kloden på. Planeten vår har ikkje berekraft for fleire menneske, spesielt ikkje når me behandlar han slik me gjer.

Me må ha respekt og forståing for dei modige som står fram og talar naturen og miljøets sak, fordi dei til sjuande og sist også talar mennesket si sak.

Jon Ingebretsen

naturrettleiar

Magasinfylling og elektrisk kraft eksport

Eksportskatt på elektrisk kraft er teknisk mulig og relativt enkelt å innføre. Den kan kobles mot magasinfylling slik at når magasinfyllinga minker, øker eksportskatten. Ved å innføre et slikt system unngår vi at strømprisen går til himmels fordi kraftprodusentene prioriterer profitt framfor landets energisikkerhet. Og dermed kan folk flest unngå å bli flådd av grådige kraftspekulanter.

Øyvind Kaasa

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Flott bilde

I Lietorvets jubileumshefte finner man på side 15 et flott oversiktsbilde over det innerste av vassdraget og elven videre utover, helt fram til mølla på Bøleveien. Bildet viser hva byen har med denne flotte elven

Jeg ønsker at folk skal se på dette bildet som i dag viser hva vi har og hva vi risikerer å miste med de ulike utbyggingsplanene som er tiltenkt vassdrag og elv.

Bildet illustrerer dette på en meget god måte.

Nina Melfald

Bensinprisen og MVA

Jeg fylte bensin den 10.02.2022 og prisen var 17,64. Forholdsvis rimelig, men dyr for vanlige folk. MVA per liter var kr 3,53.

Så måtte jeg til behandling i Oslo og en hybrid har ikke rekkevidde nok på strøm, så jeg måtte fylle bensin på nytt den 07.04.2022, etter 56 dager og nå var prisen kr 21,55, som er dyrt for hvermannsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det jeg reagerer mest på, er at MVA per liter nå var kr 4,31 – det vil si at MVA hadde økt med 0,78 øre på 56 dager.

Dagens regjering som kom med postulatet «nå er det vanlige folks tur». Til å betale mer for alt vanlige folk trenger?

Med den mediestormen som har vært om strøm- og bensinpriser, har de likevel frekkhet nok til å øke MVA til staten. Er dette klokt?

Bilist

Lygna 20220225. Bensin og dieselprisene er skyhøye Oslo-området fredag.Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen/NTB

Oppdagelse

Klokskap er livets kilde.

Kilden er livets vann.

Vannet renser en,

og gir en Kraft.

Kraften styrker en,

og lysets kilde veller fram.

Det er Guds herlighet,

den stråler som den

skjønneste edelsten,

som krystallklar jaspis.

Smak og kjenn

at Gud er god.

Ellen Irene Lunde