STENGES: Problemet er bare at det er vanskelig å lykkes med byutvikling dersom bilen skal være i sentrum, skriver Tom Erik Thorsen, som mener at Langbrygga i Skien bør stenges for biltrafikk. Foto: Tom Erik Thorsen

Denne veien bør stenges

Det går et skille mellom to gode tilbud i Skien sentrum. Det er en vei. Den bør stenges.

Denne uka var vi i Bryggeparken. Minstejenta (5) elsker lekeplassen der, på samme måte som storebroren også gjorde da han var på samme alder, så vi er der ofte. Det er kun dårlig vær som kan holde denne lekeplassen tom for folk. Den er rett og slett en solid suksess.

Kloss ved ligger en populær kafé. Før het den Tullis. Nå heter den Lykke. Også denne er nokså godt besøkt. Forleden dag spiste vi middag her mens Erna Solberg ruslet forbi. Uten at det har så mye med saken å gjøre.

Trafikken fra lekeplassen til kafeen (og omvendt) er relativt betydelig. Har man store nok barn, kan man sitte på uteplassen på kafeen mens ungene leker.

Fint for de store. Fint for de små.

Dessverre, må man kunne si, er det en bilvei mellom kafeen og lekeplassen og grøntområdet i Bryggeparken. Vi snakker ikke firefelts motorvei med 20.000 biler i døgnet, men like fullt en bilvei.

Veien er ikke bare en barriere mellom to gode tilbud, men også en sikkerhetsrisiko. Det er mengder av myke trafikanter i området, og mange av dem er barn. Jeg sier ikke at de som kjører bil, buss eller lastebil her kjører ille, men det er ikke til å komme fra at det er en åpenbart uheldig kombinasjon av trafikanter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Denne veien bør stenges for biler, slik at Bryggeparken-området kan bli enda litt større, enda litt bedre og enda mer attraktivt enn det er i dag.

Også fordi veien, som har navnet Langbrygga, framstår som temmelig unødvendig, for bare noen meter unna er det en annen vei; Jernbanebrygga går mellom bebyggelsen og fjellet bak. Det er vanskelig å se for se det problematiske i at biltrafikken kan gå bak mens folk kan gå foran.

Skien kommune har, i flere år, sett på muligheten for å gjøre endringer her, og saken har vært på politikernes bord, uten at man har konkludert endelig. Som alltid er det flere hensyn å ta, og det å skilte om eller stenge en vei er ikke gjort i en håndvending.

Jeg kan forstå dersom hotellet i Bryggeparken har en annen mening enn meg, men det ville forbause meg om det ikke skulle være mulig å få på plass en god løsning for hotellet. Akkurat dét er også viktig, for man kan selvsagt ikke kutte veiforbindelsen til et hotell i Skien sentrum.

Det er mange som er opptatt av Skien sentrum og byutviklingen. Det er også svært mange som er opptatt av å legge til rette for bilen i sentrum.

Problemet er bare at det er vanskelig å lykkes med byutvikling dersom bilen skal være i sentrum. Et bysentrum må bygges rundt folk, ikke biler. Svært mange byer har demonstrert nettopp dette. Det er ikke flere biler i byen som gjør at folk bruker byen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er flere folk.

Folk må gå, bo og kose seg i byen. Kjøre bil kan vi gjøre andre steder. Og selvsagt til byen.

Det kan ikke være et mål i seg selv å fjerne bilene, men en god idé å legge til rette for folk der man kan. Langbrygga og Bryggeparken er derfor et naturlig sted å starte.

STENGES: Problemet er bare at det er vanskelig å lykkes med byutvikling dersom bilen skal være i sentrum, skriver Tom Erik Thorsen, som mener at Langbrygga i Skien bør stenges for biltrafikk. Foto: Tom Erik Thorsen