Deponisaken: demokrati eller plutokrati?

Jeg lærte for noen dager siden ett nytt ord, «plutokrati». Jeg tenkte umiddelbart på at dette er et utrykk hentet fra et Donald-blad, men dette er uttrykk for det som har preget deponi-saken i mange år.

Plutokrati defineres slik: plutokrati (av gresk plutos - «rikdom», og kratein - «styre»), eller rikmannsstyre, en form for oligarki, der et samfunn er regjert eller kontrollert av en liten minoritet av de mest velstående innbyggerne. Det er akkurat hva deponisaken er preget av, rikmannsstyre, som over mange år har fått herje fritt med demokratiske avgjørelser, fått det som de har villet av mange byråkrater under ikke mindre enn fire klima- og miljøministre.

Erna Solberg, hvor er du hen, og hva har du gjort i denne saken utover å delegere ansvar rundt om til direktorater og departementer som på sin side hevder at, nei dette er ikke vårt ansvar? Unnskyld meg, men fyttirakkeren for rot av mange etter mitt syn inkompetente byråkrater og tafatte, ansvarsfraskrivende politikere det har vært til nå.

Du og «kronprins» Torbjørn er blant de sistnevnte Erna, men du er toppsjefen, en jobb du etter mitt syn skjøtter på en så klanderverdig måte overfor store befolkningsgrupper at du bør ta din hatt og gå. Som sjef kunne du stoppet dette for flere år siden. Er det mer beleilig for deg å spise jordbær med de rike enn å ivareta det folket som har satt deg i den posisjonen du nå har?

Men nå begynner rikspolitikerne å ta til motmæle, både mot regjeringens hemmelighold, og Noahs ville planer, samt at det kreves respekt for lokaldemokratiske avgjørelser. Det kreves Fra Telemark og Vestfoldbenken på stortinget at Dalen gruve under og ved Brevik tas ut av planen som fremtidig destinasjon for farlig avfall. Og vi folket heier på disse, det er sånne folk vi ønsker som våre talspersoner.

Denne saken skal og må frem for allmennheten i all sin grufulle drakt, og det stilles nå også spørsmål i spørretimen om regjeringens hemmelighold. Det er ikke slike tilstander vi skal ha i det dere ynder å kalle et velfungerende demokrati.

Erna, gå foran og vis oss at demokratiet fungerer, men den dagen tror jeg vi skal se langt etter. Du har hatt mange anledninger, men forspilt dem alle. Inntil det skjer så anser jeg det som opplest og vedtatt at plutokratene er de som styrer dette landet.