Derfor er arbeidene på Hjellebrygga forsinket

Mobbesaken i Midt-Telemark, Hjellebrygga og avfallsdunker preger dagens Hallo Varden.

Sesongstart på Hjellebrygga

I et leserinnlegg i Varden på fredag blir Telemarkskanalen kritisert for manglende framdrift i arbeidet med rehabilitering av Hjellebrygga.

Telemarkskanalen setter pris på engasjementet rundt kanalen -også kritiske røster dersom det er på sin plass.

Arbeidene på Hjellebrygga skulle etter planen vært avsluttet i god tid før sesongstart.

Det som gjenstår er oppsetting av skuret. Etter krav fra vernemyndigheten skal skuret settes opp slik det var. Det var imidlertid nødvendig å reparere søyler. Det er dette arbeidet som er forsinket fordi det firmaet vi opprinnelig gjorde avtale med likevel ikke kunne utføre arbeidet.

Vi måtte derfor finne en ny avtalepartner for reparasjon av søylene. Søylene er nå ferdig restaurert og arbeidet med å montere skuret starter i løpet av noen dager. Dette arbeidet vil ta ca. 2 uker slik at Hjellebrygga skal være ferdig innen 1. juni.

Håkon Heines

Vedlikeholdsleder Telemarkskanalen

Dette bildet av arbeidene på Hjellebrygga er fra oktober 2020. Foto: Anniken Wathne

Mobbesaka i Midt-Telemark

Det som har skjedd med mobbinga er uakseptabelt, men eg synest skulen får for mykje skuld. Lærarane, som gjer så godt dei kan, er utsett for eit veldig press.

Problemet med mobbinga er samansett. Politikarane har eit stort ansvar. Viss dei no skjer ned meir på løyvingane, blir situasjonen forverra.

Bøhering

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lukt fra matavfall?

Jeg ser i Varden 19. mai at noen er bekymret for at det skal bli et luktproblem dersom matavfallet skal sorteres ut i egen dunk og samles inn hver 14. dag. Dette er jo en sak som enda ikke er landet helt i Skien.

Men akkurat luktspørsmålet mener jeg er et ikke-problem. Hvis det begynner å lukte fra en dunk, hvor matavfallet ligger i poser som er lukket igjen, så betyr det at vi kaster for mye mat. Og det vet vi dessverre er et stort problem i rike Norge. Men det blir ikke lukt av potetskall, grønnsakavfall, kaffefilter (hvor gruten for øvrig kan kastes i hagen hvis man har det), fiskebein, kjøttbein, eventuelt litt tørt brød, eventuelt litt frukt og grønnsaker som er blitt dårlige, osv.

Det trekkes ofte fram at rekeskallene begynner å lukte. Men hvor ofte spiser vi egentlig reker? Og gjør vi det en sommerdag, og det er en uke til neste tømming, får vi heller i miljøets navn legge det i fryseboksen en uke, hvis vi tror det blir lukt av det.

Gustav Søvde (V)

Matavfallsdunk

I den store dunken for glass/metall er det mye tomrom. Hva med å henge en matavfallsdunk i toppen av den?

Oddbj E Strand

Søppelkasser – igjen

Kan noen forklare, enkelt og greit hva som skal skje, hvis min søppeldunk ikke står ved veien, eller står der, etter at vi har fått den nye brikka på plass?

T. Kolstad

Vannstanden i Møsvann

Vannstanden i Møsvann er et fast innslag i Varden og TA hver dag. Og jeg har alltid lurt på hvorfor? Hvem er interessert i vannstanden i dette vannet? Vått som alle andre vann!

Men når jeg kikket etter fant jeg ut litt om Møsvatn som er oppdemmet av to dammer og er hovedmagasin for Frøystul kraftverk. Vannet går igjennom fem kraftverk før det renner ut i Tinnsjøen. Og det blir det mye energi av! CO₂-fri energi!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Møsvann er Norges tredje største reguleringsmagasin med en kapasitet på imponerende 1066 millioner m³. Dammen ble påbegynt i 1903 og hvis vi går inn i dammen ser vi restene av den første dammen med årstallet risset inn 1903! Nå dekker dammen et areal 78,44 km² og har et magasinvolum på 1.064 mill. m³.

Om vinteren fryser dammen, og etterhvert som vannet blir tappet ut til turbinene blir det liggende store mengder is på land. Denne isen bruker lang tid på å smelte, og skaper et kaldt klima på omgivelsene til isen er smeltet. Dette påvirker miljøet rundt dammen og på vidda rundt. Både flora og fauna.

Reguleringshøyden på dammen er mellom 900 og 918,5 meter over havnivå. Nå kan vi se at vannstanden nærmer seg 907 meter. Det betyr at vannstanden er ca. 11 meter under topp nivå.

NVE har produsert en interessant graf som viser volum og areal ved ulike fyllingsgrader av bassenget. Og da er det enkelt å beregne hvor mye vann som ligger oppe på vidda og venter på å bli ren CO₂-fri kilowatt. NVE må bestå av et gjeng med trollmenn. Som sitter inne med denne kunnskapen?

Og da ramler en tanke ned i meg. På Geiteryggen lå det en sandhaug som det var ønskelig å fjerne. Noen fikk oppdraget. Dette firmaet gikk i gang med en slik iver at haugen ble til en grop. Ingen viste hvor mye sand som ble tatt ut eller visste hvor den var blitt av. Eller hvor mye som var betalt for dette godet. Kommunen reagerte lyn- kommunalt raskt. Det ble et show av saken. Kommunens oppmålingsavdeling hadde ikke kompetanse på gropberegninger? Politiet ble koplet inn. Men de har ikke kompetanse verken på groper eller masseberegning. De har sand i organisasjonen etter reformen. Politikere var involvert. Var de ugilde? Komplisert!

Hvor står saken? I en «détente»?

Finn E

Datasentre i Norge

Datasentre er en ny industri. Norge er en industrinasjon. Bør vi bygge datasentre? Datasentre er lik utenlandske eiere. Utenlandske eiere skatter ikke til Norge. Er det industrielt riktig å satse på en industri som ikke gir skattbare inntekter? Mitt svar er nei, det er galskap. Da er det bedre å bygge industri som gir arbeidsplasser og skatteinntekter.

Inge Jørgensen