Foto: Gorm Kallestad/NTB

Derfor er det for lettvint å si «steng skolene»

LEDER: Det kan virke som et kurant tiltak å stenge skolene når smitten er høy, men det er mer som tilsier at det er feil enn riktig.

Det argumenteres høyt og lavt for å stenge skolene, fordi smittetrykket er høyest i aldersgruppen 10–19 år. Høyre-politiker Helene Røsholt er lærer ved Skien videregående og mor til to barn i grunnskolen. Hun mener skolene bør stenge førstkommende fredag, og kommer til å fremme forslag om dette i onsdagens bystyremøte i Skien.

Begrunnelsen er, enkelt oppsummert, slik: – På grunn av smittetrykket, men også arbeidsgiveransvaret. Det er mange slitne og bekymrede lærere og barnehageansatte.

Dette er, ved første øyekast, en nokså tilforlatelig og grei begrunnelse, men den er dessverre i overkant enkel, selv om flere kommuner har vedtatt å stenge skolene og/eller innføre hjemmeundervisning. Dersom sykefraværet blant de ansatte er så høyt at det er uforsvarlig eller rent ut meningsløst å ha ordinær skole, gir det seg selv, men det er verdt å minne Røsholt og alle andre tilhengere av skolestenging om følgende:

Landets helseekspertise i FHI viser til at stenging av skolene i Oslo og Viken våren 2021 «ikke ga noen tilleggseffekt». Det er heller «ingen studier som har dokumentert at skolestenging er nødvendig eller effektivt som smitteverntiltak». Det er derimot slik at smittespredningen øker når det er skoleferie. Dette ble observert ved forrige juleferie, vinterferien 2021 og sommerferien 2021. FHI konkluderer med at forlengelse av juleferien «sannsynligvis vil bidra til økt smittespredning heller enn å redusere den».

Det er dessverre også slik at ikke alle barn har det like bra hjemme, samtidig som elever mister undervisning. «Åpne skoler og tjenester er den eneste måten å ivareta utsatte barn på en forsvarlig måte,» mener FHI.

Det er et godt poeng at mange lærere er slitne og bekymret, men det er også slik at smitten ikke skiller seg dramatisk fra den øvrige, yrkesaktive befolkningen; den er noe høyere blant lærere og assistenter på i grunnskolen, mens den for lærere i videregående er lavere enn snittet i befolkningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Blir elever og voksne smittet i skolen? Ja. Men det er utvilsomt også slik at denne smitten blir oppdaget på grunn av testregimene, samtidig som folk blir smittet «over alt» i samfunnet. Smitten skjer i første rekke i husstander og på sosiale arenaer, og ikke på skolene. «Den siste tiden er det julebord for fullvaksinerte voksne som har ført til massesmittehendelser, med omikronvarianten, ikke at barn og unge går på skolen,» er FHIs nokså knallharde vurdering.

Og når alt kommer til alt: Det er mye, mye viktigere at barn er på skolen enn at foreldrene er på julebord.

Å holde skolene i gang, og sørge for prioritering av vaksinedose tre til alle ansatte i oppvekstsektoren, framstår som langt mer riktig enn å sende alle hjem.