Foto: Ragnhild Johansen

Derfor er offentlige søkerlister viktige

LEDER: Vi kan ikke ha hemmelige ansettelser i det offentlige.

Porsgrunn-rådmann Per Wold vil ikke fortelle hvor mye av skattebetalernes penger som har gått med til rekrutteringen av ny rådmann. Han sier imidlertid at kommunen bruker ekstern hjelp i forbindelse med rekruttering til lederstillinger, fordi «slike firmaer har ofte et nettverk som vi sjøl ikke har» og at det er systematikk under intervjurunder samt «siling og testing og sånt».

Sett bort fra det helt unødige hemmeligholdet av det monetære, er det betryggende å registrere at Porsgrunn kommune tilsynelatende har en grundig og god tilnærming til rekruttering av ledere nå. Slik har det åpenbart ikke alltid vært, for han forteller hvordan han selv ble ansatt.

Kortversjonen er at han er kritisk til offentlige søkerlister. Også når det gjelder ham selv. Da han ble bedt om å søke, sa han at «jeg ikke ville stå på en offentlig søkerliste hvis jeg ikke visste at jeg ville få jobben». Det som deretter skjedde, ifølge Wold, var at ordfører Øystein Beyer (Ap) avholdt et lukket formannskapsmøte, der han fikk forsikringer om at Wold kunne få jobben. Deretter skrev Wold «en fire linjers lang søknad» og ble ført opp som eneste navn på søkerlisten.

En klarere omgåelse av både offentlighetslov og offentlighetsprinsippet er det nesten ikke mulig å finne.

Det er til å begripe at det, i det offentlige, kan være upraktisk å måtte forholde seg til at offentligheten skal ha en mening om det man driver med. Som altså innebærer at søkerlister til stillinger i det offentlige er nettopp offentlige. Ønsker alle åpenhet? Nei. Kan det føre til at noen ikke søker på stillinger i det offentlige? Ja. Er det mulig å finne gode søkere, for eksempel til en rådmannsstilling i Porsgrunn? Åpenbart. Rose-Marie Christiansen var oppført på søkerlisten. Hun fikk jobben.

Selve poenget med offentlige søkerliste er så enkelt som dette: Offentligheten skal få anledning til å vurdere kandidatene før de blir tilsatt. Hvis man har saklig grunn til å være unntatt oppføring, får man det. Prinsippet er akkurat det samme som i politikken. Ingen med vett og forstand ville ha argumentert med at sakslistene og saksframleggene til bystyret i Porsgrunn skulle ha vært hemmelige. Alle saker legges ut offentlig før de kommer til politisk behandling, slik at offentligheten kan ta stilling til dem.

Dette er med på å sikre gjennomsiktighet i forvaltningen og – ikke minst – forhindre kameraderi, vennetjenester, «gutteklubben grei» og det som verre er. Derfor er offentlige søkerlister også viktige.