MINDRE VEKT: Vi kommer til å legge mindre vekt på smittetall. Foto: Fredrik Pedersen

Derfor er smittetallene mindre viktige nå

LEDER: Vi kommer til å legge mindre vekt på smittetall.

Testregimet i Norge er blitt endret. Det er nå slik at «personer som har fått oppfriskningsdose, eller som har fått 2 doser koronavaksine og gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, som hovedregel ikke lenger bli tilbudt bekreftende PCR-test, eller antigen hurtigtest på teststasjon etter positiv selvtest». Dette fører igjen til at «antall meldte tilfeller til MSIS, og data over meldte tilfeller er ikke derfor ikke direkte sammenlignbare over tid».

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) er et system som driftes av Folkehelseinstituttet, og som holder løpende oversikt over utbredelsen av en rekke sykdommer her i landet, covid-19 inkludert. Databasen har vært et viktig verktøy for mediene, som har rapportert løpende om smittetall.

Dette har vært omdiskutert og debattert, med god grunn. Det er ingen tvil om at smittetallene som sådan har vært en svært viktig del av beslutningsgrunnlaget for nasjonale og lokale myndigheter. Smittetrykket, eller mangel på smittetrykk, har vært avgjørende for hvilke tiltak som er blitt satt inn. Det har vært – og er fortsatt – dermed vesentlig og riktig at mediene forteller om smitten i samfunnet.

Samtidig er det unektelig slik at verden har endret seg. Viruset har endret seg, vaksineringsgraden har økt og vi vet mer. Hvor mange som er smittet er ikke like viktig lenger. Hvor mange som er lagt inn på sykehus er viktigere.

Hurtigtester får, med det nye testregimet, en viktigere funksjon enn tidligere. Prøvesvar på hurtigtester rapporteres ikke til MSIS. Tallene i denne databasen vil ergo ikke være fullt ut dekkende, og til dels misvisende. Dette, sammen med det faktum at smittetallenes betydning er blitt mindre, gjør at Varden justerer dekningen noe, primært ved at vi kommer til å skrive mindre om smittetall enn tidligere.

Dette innebærer ikke at vi kommer til å unnlate å omtale smittetall, for de er fortsatt viktige, men vi kommer til å legge mindre vekt på dette i journalistikken vår. Et konkret eksempel er at vi har brakt daglige oversikter over antall nye smittetilfeller for hver kommune i Telemark. Disse tallene vil være langt mindre relevante nå enn tidligere, og det må vi ta hensyn til.

Artikkelen fortsetter under annonsen.