Åse Gro Bakke representerer SV i Skien bystyre.
Åse Gro Bakke representerer SV i Skien bystyre. Foto: Privat

Derfor stemte jeg mot å gi lån til MSG

Skien Næringsfond skal gi lån og garantier til gründere i en oppstartsfase står det i vedtekten til fondet. Lånegrensa som blir praktisert, er som oftest opp mot 400.000 kroner.

Når nå MSG Production A/S søkte om et likviditetslån på 1,25 million kroner, var både størrelsen på lånet og formålet utenom det som er vanlig praksis i Skien Næringsfond. MSG Production fikk et etableringslån på 400.000 i 2017 av Skien Næringsfond.

Disse forholda var en av begrunnelsene for at undertegna stemte i mot et etableringslån. Dessuten forventer jeg at større statlige virkemiddelapparat som Innovasjon Norge og andre større offentlige instanser er behjelpelige i den situasjonen MSG Production står i. Skien Næringsfond har mikroskopiske beløp til disposisjon til å støtte små gründere.

Skien kommune har et finansreglement som heleide kommunale selskap må forholde seg til. I det reglementet, som blei vedtatt i 2016, står følgende:

- 8.6.1. «Sikre at selskapet ikke medvirker til brudd mot menneskerettighetene.»

- 8.6.1.2. «støtte internasjonalt anerkjente menneskerettigheter innen de områder bedriften operer.»

MSGs planer er et samarbeid med et selskap i Saudi-Arabia. Saudi-Arabia står bak verdens verste krig i Jemen. Dessuten veit vi at kvinner blir diskriminert på en måte som er vanskelig for oss å forestille oss, sjøl om det er letta litt på forholda i det siste.

Av disse grunnene stemte undertegna mot et likviditetslån MSG Production A/S.

Åse Gro Bakke, gruppeleder i Skien SV