Derfor trenger vi Ibsenbiblioteket nå

I TA lørdag 27. februar kunne vi lese at sentrale lokalpolitikere er urolige for kostnadene knyttet til Ibsenbiblioteket. Vi i KrF har lenge vært opptatt av å holde kostnadene i dette prosjektet på et nivå vi kan bære.

Dette vil komme opp som en egen sak til høsten. Da vet vi resultatene av søknadene som i disse dager går ut til Kulturdepartementet og fylkeskommunen om støtte til byggingen av Ibsenbiblioteket. Og da vil administrasjonen ha fått tid til å beregne driftskostnadene i det nye bygget – basert på hvilken beliggenhet og hvilket bygg som faktisk skal driftes. Vi i KrF har vært tydelige på hva vi mener om beliggenhet, men dersom vårt foretrukne alternativ ikke vinner frem står vi klare til å jobbe videre for et nytt Ibsenbibliotek.

Saken har skapt et uvanlig stort engasjement. Likevel tror vi mange ikke forstår hvor stor Ibsen er internasjonalt. Som når den irakiske forfatteren Nawzat Shamdin forteller om at han som 11-åring fant Ibsen på arabisk og fikk et viktig støt til å bli menneskerettighetsforkjemper. Eller som når Yoko Ono uttaler at «Et dukkehjem bidro sterkt til mitt engasjement for kvinners likestilling …». Det er dette vi forvalter i Skien. Og det er dette hele verden kommer til å feire i 2028 når det er 200 år siden Ibsen ble født, enten vi er med eller ikke. Vi trenger et Ibsenbibliotek, og vi trenger det før 2028, hvis ikke gir vi fra oss en historisk mulighet til å bli lagt merke til i Norge og verden.

Ibsenbiblioteket er beregnet å skulle ta imot 450.000 besøk i året. Noe av dette er økt Ibsenturisme og Telemarksturisme. Dette er viktig for oss – KrF vil alltid kjempe for gründere og småbedrifter. Men vel så mye trenger byen vår ganske enkelt et nytt bibliotek. 3,5 ganger så mange besøkende i det nye biblioteket betyr at veldig mange flere skiensborgere vil bli veiledet mot kvalitetssikret kunnskap i en tid da verden flyter over med falske nyheter og «alternative fakta». Tre ganger så mange vil oppholde seg i et miljø bygd på respekten for mangfoldet av meninger og perspektiv.

Tre ganger så mange vil kunne bli mer informerte og engasjerte innbyggere, for eksempel gjennom det planlagte demokratiske hjørnet, arrangementer, samtaler, eksponering for hele bredden av litteratur, aviser tidsskrifter og andre kunnskapskanaler. Tre ganger flere vil få tilgang til en ikke-kommersiell fellesarena – en plass der ingen vil selge dem noe eller påvirke dem utilbørlig. Og både enkeltpersoner og lag og foreninger vil få veldig mye mer fristende og tilrettelagt tilgang til informasjonsteknologi og fasiliteter for møtevirksomhet, frivillighet og arrangementer. Tenk hva dette vil ha å si for den sosiale utjevningen i byen vår.

PISA-undersøkelsen viser at hver fjerde norske gutt sliter i dag så mye med lesing at de ligger under det OECD omtaler som en kritisk grense for å kunne delta i videre utdanning og jobb. Det samme gjelder for 12 prosent av jentene. I Skien har vi store utfordringer knyttet til barnefattigdom og folk som står utenfor arbeidslivet. Er det nå vi skal spare på investeringer for å skape bokkultur og positive erfaringer knyttet til kunnskap?

Det er opplagt at et velfungerende bibliotek i stor grad «bufrer» for negative og kostbare konsekvenser av utenforskap og usosial atferd. De som knekker lesekoden og blir skoleflinke i stedet for å droppe ut sparer samfunnet for millioner. Og enda viktigere: de får bedre liv for seg og sine.

Forrige fredag kunne Skien bibliotek fortelle om 16 prosent økning i besøkstallet fra 2016 til 2019. Dette er en strålende utvikling. Men det betyr også at de nærmer seg en smertegrense for hva som er mulig å få til i dagens lokaler. Et hus er et verktøy. Mange er glad i dagens bibliotek. Men det er et gammelt og dårlig tilpasset verktøy – lagd for å løse helt andre oppgaver enn det fyller i dag.

Om vi bygger Ibsenbiblioteket vil det bli et avgjørende redskap for Skien kommune til å styrke lokaldemokratiet, skape integrering, jevne ut forskjeller og øke kunnskapen. Det vil gjøre at flere innbyggere ender opp med å ta høyere utdanning, flere vil bli boende i hjembyen i stedet for å flytte vekk, flere vil flytte hit, flere vil få bedre liv og færre vil bli ensomme eller havne på det ene eller andre skråplanet. Det er dette vi investerer i. I tillegg til at vi setter Skien på verdenskartet som Henrik Ibsens fødeby.

IBSEN I VEGGENE: Et nytt bibliotek til 200-årsjubileet for Henrik Ibsens fødsel i 2028 gir en historisk mulighet for å bli lagt merke til i hele verden, mener Skien KrF. Foto: arkitekter