TOMTA: Googles tomt på 1.947 dekar på Gromstul. Foto: Tore Øyvind Moen

«Dersom Google bygger uten gjenvinning av spillvarme, bryter de med sine egne prinsipper»

Mulig utbygginger av datasenter og bruer preger dagens Hallo Varden.

Google og bærekraft

Google skriver på sine hjemmesider: «We’re constantly looking for new ways to build products, design out waste and pollution, and keep materials and resources in use for as long as possible. We’re committed to maximizing our reuse of finite resources across our operations, products, and supply chains — while empowering others to do the same.»

Dette forteller meg at dersom Google bygger på Gromstul i Skien uten gjenvinning av spillvarme, bryter de med sine egne prinsipper. Det bør dermed ikke være noe diskusjon om spillvarmen skal gjenvinnes eller ikke, dette skal utføres.

MK

Om brobyggingen

Dette er et svar til Knut Einar Aas på hans innlegg i Varden i uke 41.

Da Union fabrikker ble lagt ned, var det ingen som heiet på noen bro, de færreste visste den gang ikke noe om et slikt ønske. Men det var snakk om og det ble også bevilget penger både fra staten og Union, angående ønsket om at Klosterøya øst skulle bli ledende på IT og utviklingen av dette. Brosnakk var det ikke, sannsynligvis fordi den hverken var ønsket eller trengtes.

Aas snakker om bydelene Jernbanebrygga og Klosterøya og at en bro må koble disse to sammen, til det er å bemerke, at hverken Jernbanebrygga eller Klosterøya øst er bydeler. Nærmeste byaktivitet er byens sentrum og det er den vi ønsker å ivareta og utvikle, ikke lage «kunstige bydeler».

Aas trekker frem Landmannstorvet som er blitt et flott nyrenovert torv, han benevner denne byggingen slik: «derfor har vi bygget Landmannstorvet». Jeg spør: Hvem er vi? Politikerne? Har ikke byens befolkning også vært med på dette løftet i form av skatt, avgifter og ubehag for forretningsfolk og bilister, dette burde politikerne vært mer ydmyke ovenfor.

Jeg har lenge tatt opp togstopp i sentrum, nå ser jeg at også Aas går inn for dette, da får vi håpe at han setter alle krefter inn for å få til et slikt stopp, dette vil være til glede og nytte for hele Skiens befolkning, legg heller bropengene inn i dette prosjektet.

Da er Aas også med på å snakke byen opp, slik alle i Skien gjør!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Egentlig så syns jeg det er litt rart at Aas med det lange (og ofte gode) rullebladet han har i politikken i Skien, står så på for gangbroen, det forundrer meg. Han vet at bysentrum i verste fall kan bli lagt øde, Bryggevannet med Katteskjær blir en stor anleggsplass hvor det skal peles, sprenges og graves, billass i mengder skal frakte sten, kjemikalier og annet vekk fra bassenget, tenk også på hva denne biltrafikken vil forårsake i byen.

Ille er det også å tenke på all giften som virvles opp og hva dette vil ødelegge for fikelivet i en naturskjønn Skienselv, spesielt for laksen. Hvorfor har byen fått en helt ny laksetrapp i Mølleholet til millioner av kroner for så å legges brakk kort tid etter åpning? Hvordan kan Aas og andre politikere se på dette vanviddet uten å stoppe opp, det syns jeg er ufattelig.

En henstilling til slutt, utsett brobyggingen til man eventuelt vil se et reelt ønske om denne!

Avslutningen på Aas' innlegg vil jeg gjerne sitere: «Bind byen bedre sammen, ikke nødvendigvis i dag, men i årene fremover.»

Jeg ber leserne merke seg dette og spesielt ordet «nødvendigvis». Er man likevel i tvil om brobyggingen?

Nina Melfald

GANGBRU: Gang- og sykkelbru over Bryggevannet i Skien Foto: Skien kommune

Overbelegg eller ei, for en fantastisk bukett med ansatte!

I skrivende stund ligger jeg femte døgnet på sykehuset, etter å ha født mitt første barn. Men overbelegget og presset på sykehusets ansatte går ikke utover hvordan de behandler pasientene.

Det startet noe dramatisk da jenta vår bestemte seg for å komme litt før tiden, men jeg og samboeren min har ikke møtt annet enn profesjonelle, rolige og varme helsearbeidere. Leger, jordmødre, barnepleiere og anestesisykepleiere har fått oss til å føle oss så trygge og ivaretatt. Selv om vi har hatt små og store spørsmål eller utfordringer i det vi har skjønt har vært hektiske skift for de som jobber her.

Så selv om sykehuset nå sliter med kapasiteten vil jeg gjerne bøye meg i støvet for hvordan de ansatte ikke lar kaoset på bakrommet gå utover pasientene. De flotte folka på gulvet utgjør en enorm forskjell for alle oss som er på sykehuset nå.

Anniken

Artikkelen fortsetter under annonsen.