pressekonferanse: N/A Foto: Skjermdump

Det blir påbudt å jobbe hjemmefra, men du kan drikke øl på byen med kollegaene

LEDER: Forslaget til ny koronaforskrift for Grenland har mye bra ved seg, men virker ikke helt gjennomtenkt.

Torsdag skal formannskapene i Grenland, etter all sannsynlighet, vedta lokale koronaforskrifter. Dette innebærer til dels betydelige lettelser. Det er bra, nødvendig og synes å være rimelig, ettersom smittesituasjonen framstår som stabil, med lave smittetall.

Lettelsene er positive, for eksempel for serveringsbransjen, som kan åpne kranene igjen og at det blir lov med kulturarrangementer og treningssentere kan åpne.

Det er imidlertid høyst nødvendig å påpeke at det påhviler lokale fagmyndigheter og politikere et stort ansvar for å sørge for at de lokale, spesialdesignede tiltakene framstår som hensiktsmessige og såkalt forholdsmessige. Det er nødvendig for at de skal ha legitimitet. Dette påvirker folks liv svært direkte.

Et konkret eksempel som viser at tiltakene ikke står i stil, er dette: Det foreslås påbud om hjemmekontor «så langt det er praktisk mulig». Det er sterkere enn en anbefaling. Det er verdt å minne om at det å påby arbeidstakere å kun jobbe hjemmefra, med alt hva det innebærer, kan være en ikke ubetydelig belastning; dette fungerer ikke like godt for alle. Dette påvirker bedriftene, men først og fremst den enkelte arbeidstaker.

Det paradoksale er at de samme arbeidskollegaene som ikke får lov til å jobbe fra sitt eget kontor eller arbeidsplass kan møtes på et skjenkested etter arbeidstid og skåle nokså lystig. Kravet er at de ikke kan være mer enn fem rundt samme bord og at de må gi seg klokken 22.

Dette betyr ikke at det er en dårlig idé å heve skjenkeforbudet, men at det er i overkant å påby hjemmekontor. Tiltakene står åpenbart ikke i stil til hverandre.

Et annet eksempel er at nasjonale regler sier at det kan være maksimalt 600 på fotballkamp. Grenlandskommunene vil ha maks 100. Dette gir ikke spesielt mye mening for en klubb som Odd, for eksempel. Nå skal ikke Odd spille hjemme de to neste ukene, men poenget er at det ikke gjøres forskjell på en fotballstadion med et stort antall innganger og man kunne ha vært flere tusen med god avstand og et arrangement i en bakgård og én dør. Samtidig kan flere tusen mennesker være innom kjøpesentrene (som er innendørs) i løpet av en dag.

Det er svært positivt at kommunene synes å være enige om tiltak, og vi er for at det skal være tiltak. Det er også svært positivt at offentligheten får anledning til å ta stilling til det som skal vedtas i forkant. Det har ikke vært tilfellet i like stor grad tidligere, med rot, uenighet og uhyre knappe tidsfrister. Vi må imidlertid påpeke at forslaget til forskrift som nå ligger på bordet kan ha godt av en ekstra liten runde før det vedtas, slik at tiltakene får en bedre forholdsmessighet.