leder og hallo: N/A Foto: Varden

«Det er antagelig kun ordføreren selv som tror på en slik forklaring»

LEDER: Ordføreren mener fortsatt at hun ikke sendte sms-er til andre politikere for å påvirke.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er krystallklar og oppsiktsvekkende tydelig i sin vurdering av den såkalte sms-saken, der ordfører Hedda Foss Five (Ap) sendte tekstmeldinger til Helene Røsholt (H) og Marco Gozzi (MDG) da saken ble behandlet i utvalget.

«At en ordfører henvender seg til utvalgte representanter under behandlingen av en klage, mener vi fremstår som svært uheldig. Innholdet i SMS ‘ene er av en slik art at de kan diskreditere klager ved at ordføreren tar opp privatrettslige tvister, samt tidligere byggesaker. Det fremstår som et forsøk på å påvirke utfallet i saken. Dette er ikke i samsvar med kravene til forsvarlig saksbehandling. Tilliten til kommunen blir svekket som følge av dette. Etter vårt syn er dette samlet sett forhold som er egnet til å svekke tilliten til representantenes upartiskhet. Vedtaket ble fattet når de to representantene Røsholt og Gozzi var inhabile som følge av påvirkningen fra ordføreren. Dette innebærer at det er begått en saksbehandlingsfeil under behandlingen i utvalg for klima, miljø og byutvikling i møte 14.09.2021,» heter det i vurderingen fra Statsforvalteren.

Det er verdt å påpeke at Røsholt og Gozzi fritas helt av Statsforvalteren, i det de to politikerne har mottatt sms-ene «uoppfordret».

Det hører med til sjeldenhetene at ordføreren i en kommune oppfører seg på en slik måte at representanter fra andre partier blir inhabile som følge av «påvirkning fra ordføreren» og et folkevalgt organ sitter igjen med et vedtak som ikke er gyldig.

Til Varden sier ordføreren at «min intensjon var aldri å påvirke saken» og «derfor beklager jeg tidspunktet og ordlyden i SMS-en som ble sendt».

Det er fint at ordføreren står ved sin beklagelse, men Five avslører at hun fortsatt ikke har forstått – eller vil forstå – alvoret i saken, ved at hun forsøker å redusere sin egen rolle til å være en ubetydelighet. Ved å fortsette å hevde at hensikten ikke var å påvirke saken, blir saken bare mer og mer underlig; det er antagelig kun ordføreren selv som tror på en slik forklaring.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hvorfor skulle hun sende denne type tekstmeldinger til flere utvalgspolitikere dersom hensikten ikke var å påvirke?

Foto: Fredrik Nordahl