TESTER: Avdelingsoverlege ved legevakten i Asker og Bærum, Germar Schneider, tester en person for koronaviruset i en bil utenfor legevakten. Foto: Terje Bendiksby

Det er bedre med «safe» enn «sorry»

VARDEN MENER: De potensielle korona-konsekvensene er såpass alvorlige at vi som innbyggere må finne oss i pålegg og begrensninger.

Skien kommune er klar i talen: – Det er ingen grunn til å tro at situasjonen i Italia ikke skal ramme Norge, sier assisterende rådmann Jan Petter Johansen. Kommuneoverlege Vegard Høgli forbereder tiltak som kan vare blant de strengeste i landet. – Bedre å være safe enn sorry, sa han på et orienteringsmøte for byens ledende politikere tirsdag ettermiddag.

Legenestor Gisle Roksund er inne på mye av den samme tematikken når han peker på at «dersom epidemien slår til for fullt, vil myndighetene bli kritisert for at de ikke gjorde nok», men samtidig at det «å skremme opp tidlig, vil kunne føre til at en rekke mennesker vil opptre irrasjonelt, det kan få uante konsekvenser».

Les også
For å unngå at helsevesenet bryter sammen, må smittespredningen spres utover i tid

Vi må ha tillit til at myndighetene, enten de er statlige eller kommunale, fatter beslutninger som er gode. Eller velger å ikke innføre tiltak, nettopp fordi man ikke skal gå på med hardere lut enn nødvendig. Det er imidlertid vårt inntrykk og mening at de potensielle konsekvensene er såpass alvorlige at vi som innbyggere må finne oss i pålegg og begrensninger, særlig når vi ser eksempler på at folk ikke tar karantene på alvor ved å gå på treningssenter.

Det mest oppsiktsvekkende eksempelet var i helgen, med totalt fravær av kontroll av passasjerer som kom flybårne fra Nord-Italia til Torp; her var det åpenbart at statlige myndigheter burde ha vært tydelige.

Vi er helt enige med kommuneoverlegen og kommunens tilnærming; det er åpenbart bedre å ta for mye i enn det motsatte.