Foto: NTB Scanpix

«Det er enkelt å strø om seg med fagre løfter»

Gang- og sykkelvei, KrF og sentralisering er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Åfossinnbyggere: Stem Høyre!

Jeg har i snart ti år forsøkt å få posisjonen til stemme for en gang- og sykkelsti fra Brekka til Geiteryggen. Alt ligger til rette for en meget rimelig løsning. Den kan nesten bare rulles ut, idet det bare er sand i grunnen. Det har vært gjennomført diverse kalkyler på kostnad. Alt fra kr 19 millioner, som det høyeste, til kr 3,8 millioner, som det laveste.

Det kjører 3400 bilenheter inn og ut av Åfoss daglig.

Hvis vi får ønsket g/s-vei vil innbyggerne både på Åfoss og Faråsen/Varpet kunne gå og sykle til kafeen på Geiteryggen, gå/sykle til Solum kirke, gå/sykle til fritidsparken, og gå/sykle til parkering Hvitsteintjenn.

Ny g/s-vei fra Geiteryggen til parkering Hvitsteintjenn blir i dag overhodet ikke brukt. En g/s-vei fra Brekka-Geiteryggen vil gjøre denne investeringen lønnsom. Den vil også ha både folkehelse- og miljøeffekt.

Skoleelever som skal til Lunde og Bø må i dag komme seg til Geiteryggen enten gjennom skogen, som er håpløst i vinterhalvåret, eller de må gå langs den livsfarlige veien fra Brekka til Geiteryggen.

Selv om vi nå har et stortingsvalg ber jeg innstendig Åfoss-beboere om å stemme Høyre som en markering av støtte for g/s-vei fra Brekka til Geiteryggen.

Godt valg! Stem Høyre!

Erik Gudbrandsen

Valgets kval

Hvem skal jeg stemme på? Jeg må tenke på mamma og den gangen jeg skulle snart skulle bli født. Det ble visst noen problemer. Men doktoren hennes sa han kunne bare ta meg vekk! Han var altså villig til drepe meg! Takk mamma, at du sa nei. Takk for livet, mamma.

Jeg vil stemme på livet!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kjell Audun Sundsdal

Støres løfter til eldre

Koselig med løfter. Støre har ramset opp ti løfter. Og avslutter med bravur at han «vil stoppe Høyre-satsingen». Alt skal bli bedre med Ap. Det er enkelt å strø om seg med fagre løfter. De koster ingen ting! Og håpet er vel at de eldre har glemt det helt etter valget.

Det første punktet på listen til Støre er at alle over 75 år skal tilbys et forebyggende hjemmebesøk. Her har jeg gått glipp av mye. Det er lenge siden jeg var 75. Hadde Jonas stått litt på for et par valg siden, hadde jeg kanskje fått litt glede av denne satsingen.

Arbeiderpartiet lanserer også en aktivitetsgaranti: Alle eldre skal få minst én time i uken til aktivitet utenfor hjemmet. På forsiden i Varden onsdag står det: «Må slåss for hver eneste ekstra time». Det er en person med sterkt behov for BPA (brukerstyrt personlig assistanse). Blir vi gamle involvert i den slåsskampen om den timen? Eller har Jonas en kompetent stab på lur som kan ta seg av oss 75+? Mye kan forebygges hvis vi gjør det i tide, sier Støre. Jeg venter med spenning!

Qui vivra verra!

Finn E

Hva tenkte de?

Hva tenkte nominasjonsmøtet i KrF da de nominerte en 21-årig ungdom som ikke på tror på Gud på 1. plass i Telemark?

Roger Wahlstrøm

Det perfekte samfunn?

Frp-politiker Per-Willy Amundsen har i et lengre «foredrag» på Facebook utdypet sin mening om det «perfekte samfunn» og kristendommens betydning og avslutter med følgende sitat: «Les din historie. Forstå hvordan Vesten gjennom kristendommen skapte begreper som 'menneskeverd' og 'menneskerettigheter', forstå at det er en grunn til at vi har kommet så langt og har det så bra. Les din fordømte historie.»

Og det er da jeg stiller Amundsen følgende spørsmål: Det var altså menneskeverd og menneskerettigheter Olav den hellige praktiserte da han «for over» landet og kristnet Norge?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les din historie, Amundsen!

Torstein Foss

Telemark, eit eige fylke

Her om dagen skulle eg ta røntgen/MR av foten og no skal eg fortelje kva eg måtte igjennom. Var hos doktoren og fekk meg time på røntgen men veit de kvar? I Tønsberg! Det var det einaste tilbudet eg fekk visst eg ikkje ville vente ett år då slik som legen sa.

Har hatt så mykje plage med foten så då tok eg imot timen eg fekk. Eg bur lengst vest i det gamle Telemark fylke og for å koma til Tønsberg måtte eg køyre i ca. 21 mil ein veg, det vil seia over 40 mil for å ta eit bilde, er ikkje i stand å køyre så langt sjølv så eg måtte leige meg sjåfør.

Kva kostar ikkje dette av både pengar og forurensing? Er det slik funksjonane i det «forguda» nye fylket fungerar? Lurar på om det er om å gjera og laga det så vanskeleg som råd for oss som bur i utkanten av fylket. Visst det er slik det skal fungere i framtida så ser eg veldig mørkt på tilværelsen.

Det er heilt bort i natta at me skal bruke ein heil dag bare for å ta eit bilde på røntgen. Eg lurar på er det ingen som stiller spørsmål korleis dette blir framover, det ser ut som alt kjem til å havne i Vestfold. Her oppe mot Hardangervidda bur det og folk men det trur eg ikkje fylkespolitikarane bryr seg noko særleg om.

Denne samanslåinga er det vel mest bare politikarane som bur i nærheten av Grenlandsområdet som var for. Eg håpar inderleg at desse to fylka skil lag, og det veldig fort. Eg synest det er horribelt at me blir behandla på denne måten, ser ikkje ut som me er like verdifulle som menneskje.

Eg trur at det må til ei folkeavstemming om denne skilsmissa visst eg ikkje talar for dauve øyro då. Skjønar ikkje at det ikkje er fleir som seier i frå men godtek alt ting desse papirflyttarane finn på. Ser nokså mørkt på framtida visst dette skal fortseta, men det er vel ein måte å avfolke bygdane på vil eg tru.

Men det er valg no snart så me kan kanskje gjera noko med det!?

Bygdemannen

Artikkelen fortsetter under annonsen.