Det er et valg vi kan ta

Ap-politiker Monica Karlsens leserinnlegg om ME-saken og Levin-saken bekrefter på alle måter at i Skien kommune er det ikke en løsningsorientert ryggmargsrefleks for å finne løsninger tilpasset den enkelte pasient. I stedet skal pasienten tilpasses systemet.

Hadde kommunen hatt et framoverlent og løsningsorientert tankesett, hadde kommunen heller ikke hatt Levin-saken, som var en klagesak om sykehjemsplass. I mitt leserinnlegg, påpekte jeg derfor at når vi, som politisk kollegium, ble enige om og fikk flertall for å løse saken på prinsipielt grunnlag, så gjorde vi nettopp det.

Karlsen har åpenbart ikke fått med seg det jeg skrev i mitt leserinnlegg: «Nei, vi skal ikke gå inn og saksbehandle enkeltsaker. Likevel er det slik at det er enkeltsakene som er temperaturgiveren på om alt fungerer som det skal eller ikke.»

Monica Karlsen, dette handler verken om å være uetterrettelig, eller å blande løsninger og muligheter om hverandre. Høyre er tydelig på hva slags helsepolitikk vi ønsker å føre i Skien. Vi peker kort og enkelt på hvordan vi kan løse en prinsipiell tilnærming om hvilke tilbud ME-pasienter i Skien skal kunne få. Så kan pasienten i samråd med sin fastlegge velge det alternativet som medisinsk gir de beste forutsetninger til å kunne bli bra. Det er ikke sikkert at all trenger den samme behandlingen på det samme stedet.

Det er ingen ting, verken i lov eller forskrift, som hindrer Skien kommune i å tilby fritt behandlingsvalg for våre innbyggere. Det er et valg vi kan ta. Høyre ønsker å få til lokalt fritt behandlingsvalg for våre pasienter.

Igjen ser vi Ap-representanten fremme et varmt forsvar for den systemiske helsepolitikken og blir igjen en solid bekreftelse på at Ap, med sine rødgrønne venner, aktivt arbeider for et todelt norsk helsevesen. Aps helsevesen blir alt annet enn den likebehandlingen Karlsen argumenterer for. Tvert imot. Vi får et enormt helseklasseskille. Ett for vanlige folk, som må stå med lua i hånden og akseptere det som tilbys, og ett for de som har store nettverk, eller har store nok lommebøker.

Det er legitimt av AP å lage en systemisk helsepolitikk, hvor systemet er viktigere enn enkeltmennesket. Høyre ønsker, og viste i regjering, at vi setter pasienten først. Det viste vi blant annet med både pakkeforløp og fritt behandlingsvalg. Vi tror på enkeltindividets evne til å ta riktige valg for seg, og fellesskapets evne til å legge til rette for det.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Når vi skal lage politikk på helseområdet, kan det være lurt og stille seg selve et enkelt spørsmål: Hva vill vi selv ha gjort om en av våre nære og kjære trengte hjelp og det offentlige ikke stilte opp på grunn av «politiske signaler». Ville vi tatt systemets svar til følge, eller ville vi kjempet for våre kjære?

Om Ap virkelig setter enkeltmenneskets behov i sentrum, står Høyres dør åpen. Vi trenger å bruke de samlede helsetjenestene i Norge, både offentlige og private for å løse oppgavene vi står overfor. Det er god omsorg for pasientene, og det er god samfunnsøkonomi – dét er likebehandling.

Halvor Berg-Hanssen

Bystyremedlem og opposisjonsleder i Utvalg for helse og omsorg i Skien (H)