Foto: Anniken Wathne

Det er (fortsatt) forunderlig at det er krevende å etablere en felles legevakt i Grenland

LEDER: Det mangler ikke på prosjekter og utredninger om legevakt.

Denne uken skal politikerne i helse- og omsorgsutvalget ta stilling til om Bamble kommune skal delta i et forprosjekt om en ny legevakt. Den skal være for Porsgrunn, Bamble og Kragerø og ligge på Heistad i Porsgrunn. Saken har en omfattende historikk, som kommunalsjef Birgit Sannes oppsummerer nokså nøkternt: «Siden høsten 2017 har det vært arbeidet med forskjellige konsepter og muligheter for interkommunalt samarbeid om legevaktløsninger i Grenland» og sist gang saken var til behandling, i 2020, var det også et forprosjekt om en interkommunal legevakt for Kragerø, Bamble og Porsgrunn. «De tre kommunene fattet ulike vedtak,» påpeker Sannes.

I praksis kan vi strekke historikken tilbake til 2009. Da kollapset et mulig samarbeid mellom Skien og Porsgrunn. I 2017 vedtok politikerne at legevakten skulle ligge i Skien. Politikerne i Porsgrunn ville utsette saken og Bamble ville ikke være med på prosjektet.

Det mangler altså ikke på forprosjekter og debatter om legevakt i Grenland. Det eneste som egentlig mangler, er en interkommunal legevakt for hele Grenland.

Vi har tidligere vært svært kritiske til Skiens resolutte og nokså bastante holdning til at legevakten skal ligge i Skien, for det er grunn til å tro at lokaliseringsspørsmålet har lukket døren for en konstruktiv debatt om hvordan man kan lage en legevakt for hele Grenland. Noe som absolutt er hensiktsmessig, for kravene til hva en legevakt skal være har endret seg.

Bamble sier rett ut at de må bemanne legevakten med vikarer. Dette er ingen unik situasjon, og henger sammen med at legene som bemanner legevaktene, i stor grad, er fastleger. Og fastlegeordningen er utvilsomt under betydelig press. Samtidig er det betimelig å påpeke at det utvilsomt vil være enklere å lage en legevakt med utvidet tjenestetilbud og spesialisert kompetanse dersom den har en viss størrelse.

Det er på ingen måte gitt at det er en dårlig idé å etablere en legevakt på Heistad, men det er (fortsatt) forunderlig at det er krevende å etablere en tjeneste som kan fungere for flere. Når Skien, Drangedal, Nome og Siljan får det til, er det pussig at det ikke er mulig å få til med alle i Grenland.

Og ja, en felles legevakt kunne godt ha ligget i Porsgrunn, om det var det som var avgjørende for å få det til.